Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL

Naložbeni cilj

Cilj naložbenega upravitelja Eurizon Capital SGR S.p.A je v časovnem obdobju vsaj sedmih let doseči donos v skladu z zgodovinsko dolgoročno uspešnostjo delniških indeksov zahodnih držav, medtem ko bi ohranjali morebitno največjo izgubo na portfelju podsklada na ravni pod -14,80% na mesečni osnovi, izračunani z 99-odstotno verjetnostjo.

Naložbena politika

Sklad nalaga vsaj 45 % vseh sredstev v delnice in z njimi povezane instrumente, ki kotirajo na organiziranem trgu v Evropi in/ali Združenih državah Amerike. Preostala sredstva so naložena v obveznice ali z obveznicami povezane instrumente visoke in srednje kakovosti.


  • 162,71EUR
  • 0,39 (0,24%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 20.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ena točka
  • Najvišji vstopni stroški 3,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Upravljalska provizija 1,40%
  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse