NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški

Naložbeni cilj

Osnovni naložbeni cilj namenskega podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški je doseganje nadpovprečne donosnosti z dokaj visoko stopnjo globalne razpršitve naložb ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške podsklade nadpovprečna.


Naložbena politika

V podskladu NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški so zbrane perspektivne visokotehnološke panoge, v katere je danes usmerjen največji del raziskav in razvoja v svetu, za katere se utemeljeno pričakuje, da bo dolgoročno uspešen tudi za delničarje. Čeprav je visoka tehnologija (zlasti vse, kar je povezano z informatiko in telekomunikacijami) na svetovnih borzah po odličnih devetdesetih letih na prelomu desetletja doživela močan padec, je dinamika razvoja visokotehnološkega področja v svetu še naprej zelo visoka.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse