NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti

Naložbeni cilj

Cilj podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti je doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi z obveznicami naložbenega razreda ob sprejeti rahlo nadpovprečni ravni tveganja.

Naložbena politika

Obvezniške naložbe veljajo za manj tvegano in posledično tudi manj donosno naložbo. Z izbiro obveznic zunaj naložbenega razreda pa lahko dosežemo tudi višje donosnosti do dospetja. 


  • 5,95EUR
  • 0,03 (0,44%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 21.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup prvo vplačilo 1.000 evrov, vrednost 1 enote za nadaljnja vplačila
  • Najvišji vstopni stroški 1,50%
  • Najvišji izstopni stroški 0,50%
  • Konverzija vplačil T+1, v kolikor prispejo sredstva na račun podsklada po 00:01
  • Konverzija izplačil T+1, v kolikor zahteva prispe na sedež DZU po 00:01
  • Upravljalska provizija 0,64%
  • Naložbe sklada na dan 28.02.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse