BNP Paribas Worldselect One First Selection

Naložbeni cilj

Cilj podsklada First Selection je ustvariti dobiček z vlaganjem pretežno v delnice/enote kolektivnih naložbenih podjemov (UCI's), delnice, obveznice in instrumente denarnega trga.

Naložbena politika

Poudarek je na mednarodni razpršitvi naložb na razvite in razvijajoče se trge. Naložbe v sklade lastniških vrednostnih papirjev nihajo med 60 % in 100 %. Referenčni benchmark podsklada je določen kot 80% MSCI AC World in 20% Barclays Euro Aggregate 500 MM. Upravljalci sklada si prizadevajo, da presežejo učinkovitost benchmarka s postopkom dinamične strateške razporeditvije sredstev ter z taktičnim razporejanjem sredstev. Izpostavljenost delniškim trgom niha med 60-100%.


  • 13,52EUR
  • 0,01 (0,07%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 23.01.2018

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 30 EUR
  • Najvišji vstopni stroški 5,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+2
  • Konverzija izplačil T+2
  • Upravljalska provizija 3,61%
  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse