Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU

Naložbeni cilj

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast.

Naložbena politika

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da vsaj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice gospodarskih družb, ki so specializirane na industrijo rudnikov zlata, in v delnice rudnikov zlata v državah, kot so Avstralija, Severna Amerika in Južna Afrika, ter v druge žlahtne kovine ali mineralne zaloge (na primer kovine iz skupine srebra in platine), pod pogojem, da take investicije ne presegajo ene tretjine čistih sredstev podsklada.


 • 57,55USD
 • -0,82 (-1,42%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 15.10.2020

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ni določeno
 • Najvišji vstopni stroški 4,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu 1,00%
 • Konverzija vplačil T+2
 • Konverzija izplačil T+2
 • Skrbniška provizija 0,40%
 • Upravljalska provizija 1,70%
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse