Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje enakomerne in zmerne dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob nizkem tveganju ter visoki likvidnosti in varnosti naložb.

Naložbena politika

Pričakovano donosnost sklada lahko primerjamo s kratkoročnimi bančnimi depoziti vendar s ključno prednostjo popolne likvidnosti naloženih sredstev, ki so vam na voljo v vsakem trenutku. Sklad je namenjen konservativnejšim vlagateljem, ki si želijo visoke stopnje varnosti in likvidnosti svoje naložbe, ter želijo varčevati kratkoročno (do 1 leta).


 • 1,05EUR
 • 0,00%
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 21.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup np
 • Najvišji vstopni stroški 0,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu 0,00%
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 01:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 01:00
 • Skrbniška provizija np
 • Upravljalska provizija 0,45%
 • TRR ni podatka
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse