Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Naložbeni cilj

Namen podsklada je vzdrževati ravnotežje med povečevanjem vrednosti kapitala in kapitalskimi prihodki na srednji in dolgi rok.

Naložbena politika

Sklad bo vlagal v razpršen portfelj dolžniških vrednostnih papirjev ter z njimi povezanih instrumentov, vključno s tveganimi dolžniškimi vrednostnimi papirji ter z njimi povezanimi instrumenti z visokimi donosi (high-yield) z nižjo bonitetno oceno (Sub-Investment Grade), ter državnih in podjetniških vrednostnih papirjev, izdanih na nastajajočih trgih. Dolžniški vrednostni papir ali z njim povezani instrument izdajateljev z najvišjo bonitetno oceno (Investment Grade) ima najmanj oceno BBB- bonitetne agencije Standard & Poor's oziroma enakovredno oceno druge mednarodno priznane agencije za statistično ocenjevanje, oziroma gre v primeru, da nima takšne ocene, po mnenju upravljavca premoženja za dolžniški vrednostni papir podobne kakovosti.


  • 99,73EUR
  • 0,07 (0,07%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 17.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 25 EUR + vstopni stroški
  • Najvišji vstopni stroški 2,75%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+1 do 12:00
  • Konverzija izplačil T+1 do 12:00
  • Skrbniška provizija 0,00%
  • Upravljalska provizija 1,00%
  • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse