Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 [N]

Naložbeni cilj

Maksimirati skupen donos naložbe, ki je sestavljen iz povecanja vrednosti prihodka in kapitala.

Naložbena politika

Sklad bo vlagal v nepremicninske investicijske sklade (real estate investment trusts, »REITS«) in v druge družbe katerih glavna poslovna dejavnost je financiranje, trgovanje, imetništvo, razvijanje in upravljanje nepremicnin in ki so locirane po vsem svetu. REITS so družbe katerih delnice kotirajo na borzi, ki vlagajo pomemben del svojih sredstev neposredno v nepremicnine ter imajo koristi zaradi posebnega in ugodnega davcnega režima. Te investicije sklada se kvalificirajo kot prenosljivi vrednostni papirji. Sklad si bo prizadeval vlagati v družbe iz raznolikih nepremicninskih sektorjev indržav. Del portfelja, ki ni v evru, bo zavarovan z evrom zaradi zmanjšanja izpostavljenosti alutnemu tveganju.


 • 14,76EUR
 • 0,05 (0,34%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 19.01.2018

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu np
 • Konverzija vplačil T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 14:00
 • Konverzija izplačil T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 14:00
 • Skrbniška provizija np
 • Upravljalska provizija 2,25%
 • Naložbe sklada na dan 31.01.2013

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse