Delniški podsklad ALTA HEALTH

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev, investiranih v portfelj lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denarne depozite.

Naložbena politika

Ob upoštevanju ekonomskih in drugih dejavnikov, upravljavec sklada spreminja portfelj tako, da je občasno bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev občasno do dolžniških vrednostnih papirjev, v odvisnosti od pričakovanj rasti/padcev na finančnih trgih.


  • 16,50EUR
  • -0,13 (-0,78%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 28.08.2020

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ena točka oz. najmanj 20 EUR
  • Najvišji vstopni stroški 4,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada med 00:00:01 in 24:00:00
  • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež družbe med 00:00:01 in 24:00:00
  • Skrbniška provizija 0,12%
  • Upravljalska provizija 2,40%
  • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse