Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Jugovzhodna Evropa

Naložbeni cilj

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Jugovzhodna Evropa je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter s tem zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.

Naložbena politika

Triglav Jugovzhodna Evropa sredstva investira v delnice izbranih podjetij balkanske regije in omogoča specializirano naložbo v obetavno ekonomsko področje. Prava izbira za vse, ki želite del privarčevanih sredstev investirati v geografsko omejene, specializirane naložbe.


 • 2,61EUR
 • -0,01 (-0,41%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 17.09.2020

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ni omejeno
 • Najvišji vstopni stroški 4,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu jih ni
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 01:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 01:00
 • Skrbniška provizija 0,05% letno
 • Upravljalska provizija 2,50%
 • Naložbe sklada na dan 31.10.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse