Pioneer Funds Global Multi-Asset

Naložbeni cilj

Cilj sklada je doseči povečanje kapitala in donosov v srednje do dolgoročnem obdobju z naložbami v diverzificiran portfelj.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Cilj sklada je doseči povečanje kapitala in donosov v srednje do dolgoročnem obdobju z naložbami v diverzificiran portfelj. Naložbena struktura Podsklad bo najmanj 10% in največ 30% svojih sredstev vlagal v lastniške vrednostne papirje, vezane na lastniške vrednostne papirje. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Globalno. Države vlaganja Ni omejitev. Benchmark NP  


 • 98,94EUR
 • 0,05 (0,05%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 17.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka
 • Najvišji vstopni stroški 3,75%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+1 v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 12.00
 • Konverzija izplačil T+1 v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 12:00
 • Skrbniška provizija ni provizije
 • Upravljalska provizija 1,50%
 • TRR SI56 0100-0000-2900-092
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse