Templeton Asian Growth Fund - acc [N]

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je povecanje vrednosti kapitala

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada je povecanje vrednosti kapitala Naložbena struktura Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje družb, ki so ustanovljene oziroma imajo podrocje glavne dejavnosti v azijski regiji . Sklad s me vlagati tudi v lastniške vrednostne papirje , ki kotirajo na priznanih deviznih in kapitalskih trgih v Aziji (brez Avstralije, Nove Zelandije in Japonske). Panožna struktura Ni omejitev Geografska razpršitev Azija Države vlaganja Azijske države Benchmark MSCI All Country Asia ex Japan Index


  • 46,51EUR
  • 0,72 (1,55%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 19.01.2018

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup vrednost ene točke + vstopna provizija
  • Najvišji vstopni stroški 3,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 14:00
  • Konverzija izplačil T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 14:00
  • Skrbniška provizija np
  • Upravljalska provizija 2,60%
  • Naložbe sklada na dan 31.01.2013

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse