Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa na podlagi kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena politika

Močne gonilne sile balkanskih delniških trgov so privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU, visoka stopnja brezposelnosti, ki predstavlja velik potencial delovne sile, ter proces povečevanja transparentnosti kapitalskih trgov držav Balkana.


 • 0,66EUR
 • -0,01 (-0,78%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 28.08.2020

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
 • Najvišji vstopni stroški 4,00%
 • Najvišji izstopni stroški 2,00%
 • Stroški ob prestopu Znotraj krovnega sklada jih ni.
 • Konverzija vplačil T+1 v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 01:00
 • Konverzija izplačil T+1 v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 01:00
 • Skrbniška provizija 0,09% letno
 • Upravljalska provizija 2,75%
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse