Pioneer Funds Euro Short - Term (Class A)

Naložbeni cilj

Cilj tega podsklada je nuditi donose in stabilno vrednost na srednji in dolgi rok tako, da najmanj dve tretjini svojih sredstev vlaga v visoko kakovostne kratkoročne prenosljive dolžniške vrednostne papirje v okviru svojega valutnega območja.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Cilj tega podsklada je nuditi donose in stabilno vrednost na srednji in dolgi rok tako, da najmanj dve tretjini svojih sredstev vlaga v visoko kakovostne kratkoročne prenosljive dolžniške vrednostne papirje v okviru svojega valutnega območja. Naložbena struktura Podsklad dve tretjini svojih sredstev vlaga v prenosljive dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajajo evropski državni organi ali podjetja, ki imajo sedež v Evropi ali tam opravljajo pretežni del svojih poslovnih dejavnosti, katerih preostalo trajanje ne sme presegati 5 let. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Evropa. Države vlaganja Evropske države. Benchmark MTS BOT.


 • 6,11EUR
 • 0,00%
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 19.01.2018

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka
 • Najvišji vstopni stroški 0,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+1 do 12:00
 • Konverzija izplačil T+1 do 12:00
 • Skrbniška provizija ni provizije
 • Upravljalska provizija 0,60%
 • TRR SI56 0100-0000-2900-092
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse