Pioneer Funds Emerging Markets Bond ( Class A)

Naložbeni cilj

Namen podsklada je vzdrževati ravnotežje med povečevanjem vrednosti kapitala in kapitalskimi prihodki na srednji in dolgi rok tako, da najmanj dve tretjini svojih sredstev vlagajo v vrednostne papirje s fiksno obrestno mero, v okviru svoje valute oziroma geografskih območij.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Namen podsklada je vzdrževati ravnotežje med povečevanjem vrednosti kapitala in kapitalskimi prihodki na srednji in dolgi rok tako, da najmanj dve tretjini svojih sredstev vlagajo v vrednostne papirje s fiksno obrestno mero, v okviru svoje valute oziroma geografskih območij. Naložbena struktura Podsklad do 2/3 svojih v razpršen portfelj dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajo izdajatelji iz držav, ki splošno veljajo za nastajajoče trge. Poleg tega lahko podsklad vlaga tudi v podjetniške in vladne obveznice, ki jih izdajajo vlade ali podjetja z domicilom v kateri koli državi in ne glede na bonitetno oceno. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Trgi v razvoju. Države vlaganja Države v razvoju. Benchmark JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%


 • 16,13EUR
 • 0,04 (0,25%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 21.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka
 • Najvišji vstopni stroški 2,75%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+1 do 12:00
 • Konverzija izplačil T+1 do 12:00
 • Skrbniška provizija ni provizije
 • Upravljalska provizija 1,20%
 • TRR SI56 0100-0000-2900-092
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse