Infond Balkan, delniški podsklad

Naložbeni cilj

Osnovni naložbeni cilj podsklada je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za dobro razpršene regijsko omejene delniške sklade.


Naložbena politika

Podsklad Infond EmergingStox je delniški investicijski sklad, katerega naložbe so geografsko omejene na tako imenovane porajajoče se trge (emerging markets). Naložbe podsklada so geografsko omejene na izdajatelje s sedežem ali pretežno dejavnostjo na porajajočih se trgih. Ti trgi oziroma države so opredeljeni kot države z nižjim bruto družbenim proizvodom na prebivalca v primerjavi z najrazvitejšimi svetovnimi gospodarstvi, ki zaradi ekonomskih, političnih, demografskih ali drugih sprememb dosegajo višje stopnje gospodarske rasti v primerjavi z razvitimi gospodarstvi. Naložbena politika temelji na naložbah v delnice podjetij, ki izkazujejo dolgoročni potencial rasti, imajo dobre poslovne rezultate in obetajoč poslovni model.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse