Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R

Naložbeni cilj

Krovni sklad ponuja vlagateljem možnost nalaganja v izbrane vrednostne papirje in financne isntrumente v skladu z zakonom z namenom povecanja vloženega kapitala in ohranjanja visoke likvidnosti naložb.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Krovni sklad ponuja vlagateljem možnost nalaganja v izbrane vrednostne papirje in financne isntrumente v skladu z zakonom z namenom povecanja vloženega kapitala in ohranjanja visoke likvidnosti naložb. Naložbena politika Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice, v obveznice konvertibilne v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev v razvijajočih se azijskih državah. Panožna struktura Informacijska tehnologija. Geografska razpršitev Azija Države vlaganja Južna Koreja, Tajvan, Indija, Hong Kong, Kitajska, Malezija... Benchmark MSCI Emerging Markets Free Asia


 • 201,01EUR
 • 1,73 (0,86%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 15.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka
 • Najvišji vstopni stroški 1,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+2
 • Konverzija izplačil T+2
 • Skrbniška provizija se ne obračunavajo
 • Upravljalska provizija 1,80%
 • TRR SI56 0100 0000 1000 153 odprt pri Banki Koper d.d.
 • Naložbe sklada na dan 31.07.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse