Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R

Naložbeni cilj

Krovni sklad ponuja vlagateljem možnost nalaganja v izbrane vrednostne papirje in finančne instrumente v skladu z zakonom z namenom povečanja vloženega kapitala in ohranjanja visoke likvidnosti naložb.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Krovni sklad ponuja vlagateljem možnost nalaganja v izbrane vrednostne papirje in finančne instrumente v skladu z zakonom z namenom povečanja vloženega kapitala in ohranjanja visoke likvidnosti naložb. Naložbena strategija Sredstva podsklada se nalagajo predvsem v vrednostne papirje denarnega trga ali dolžniške vrednostne papirje v evrih, ki jih izdajajo vlade, njihove agencije ali prvovrstni zasebni izdajatelji tako na domačem kot mednarodnem trgu. Dospelost naložb portfelja se giblje od 2 do 5 let. Geografska razpršitev Evropa Panožna struktura Finance. Države vlaganja Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska, Grčija, Španija. Benchmark 100% JP Morgan Emu Goverment Bond Index 3-5y


 • 340,47EUR
 • 0,03 (0,01%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 20.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ni določeno
 • Najvišji vstopni stroški 1,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+2 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 16:00
 • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 16:00 (nakazilo v roku 7 dni)
 • Skrbniška provizija 0,08%
 • Upravljalska provizija 1,10%
 • TRR SI56 0100 0000 1000 153 odprt pri Banki Koper d.d.
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse