Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH

Naložbeni cilj

Cilj posklada je doseči donos z vlaganjem v delnice podjetij prisotnih v bančnem sektorju.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Cilj posklada je doseči donos z vlaganjem v delnice podjetij prisotnih v bančnem sektorju. Naložbena politika Podsklad svoja sredstva nalaga predvsem v delnice, v obveznice konvertibilne v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev, ki delujejo na področju bancništva (banke, finančne družbe, finančni posredniki). Sklad je zaščiten pred valutnim tveganjem. Panožna struktura Finance. Geografska razpršitev Globalno. Države vlaganja ZDA, Velika Britanija, Japonska, Italija ter Španija. Benchmark 100% MSCI Banks + MSCI Diversified Financials (v EUR) (popravek za valutno tveganje).


 • 78,23EUR
 • 0,20 (0,26%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 20.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 1,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+2 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 16:00
 • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 16:00
 • Skrbniška provizija se ne obračunavajo
 • Upravljalska provizija 1,80%
 • TRR SI56 0100 0000 1000 153 odprt pri Banki Koper d.d.
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse