Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R

Naložbeni cilj

Podsklad bo sredstva nalagal v tržne lastniške vrednostne papirje na Kitajskem.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Podsklad bo sredstva nalagal v tržne lastniške vrednostne papirje na Kitajskem. Naložbena politika Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem delnice, obveznice konvertibine v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir vezan na delnice izdajateljev, ki se nahajajo na Kitajskem ali ki kotirajo na kitajskem trgu vrednostnih papirjev s katerimi se trguje na drugem organiziranem kitajskem trgu. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Trgi v razvoju. Države vlaganja Kitajska Benchmark 100% MSCI China 10/40 (v EUR)


 • 132,12EUR
 • 1,16 (0,88%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 15.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 1,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+2 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 16:00
 • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 16:00 (nakazilo v roku 7 dni)
 • Skrbniška provizija se ne obračunavajo
 • Upravljalska provizija 1,80%
 • TRR SI56 0100 0000 1000 153 odprt pri Banki Koper d.d.
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse