Delniški podsklad ALTA TURKEY

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.


Naložbena politika

ALTA TURKEY je regijski podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki opravljajo večino ali pretežen del svoje dejavnosti v Turčiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Turško gospodarstvo so v letih pred krizo zaznamovale visoke, tudi 9-odstotne stopnje rasti, kar je precej višje od evropskega povprečja. Na turško gospodarstvo ugodno vplivajo uspešne gospodarske reforme, privatizacija državnega premoženja in približevanje EU. Sklad vlagateljem omogoča preprost dostop do zelo transparentnega in likvidnega turškega kapitalskega trga brez zapletenih upravnih postopkov, ki so povezani s to deželo. Turčija je kljub precejšnji izvozni naravnanosti krizo s preusmeritvijo na rastoče trge in zaradi stabilnega finančnega sistema prestala v odlični formi. Dejstva: Trg s 70 milijoni prebivalcev. Eden najlikvidnejših hitro rastočih trgov. Uspešno uvajanje gospodarskih reform in približevanje EU. Pomembna geografsko-politična lega. Naraščajoča kupna moč in BDP na prebivalca. Znižanje inflacije v zadnjih 5 letih. Stabilizacija domače valute.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse