Mešani podsklad ALTA PRIMUS

Naložbeni cilj

Premoženje sklada bo upravljano aktivno, vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja sklada pa je kombinacija indeksov: SBITOP 20 % + DJ EURO STOXX 50 30 % + IBOXX EUR CRP OA TR 40 % + S&P 10 %.

Naložbena politika

Mešani podsklad vzdržuje precej uravnoteženo strukturo lastniških in dolžniških naložb, kar mu omogoča relativno stabilnost in hkrati rast na daljši rok. Delniške naložbe so usmerjene poleg Slovenije predvsem v države EU, kar zmanjšuje valutno tveganje podsklada. ALTA PRIMUS je eden najuspešnejših mešanih podskladov v Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši sklad/podsklad v segmentu mešanih skladov/podskladov.


 • 2,04EUR
 • 0,01 (0,43%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 21.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 4,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu Znotraj krovnega sklada jih ni.
 • Konverzija vplačil T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 15:00
 • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 15:00
 • Skrbniška provizija 0,09% letno
 • Upravljalska provizija 2,30%
 • TRR ni podatka
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse