Delniški podsklad ALTA EMERGING

Naložbeni cilj

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast. Premoženje podsklada je upravljano aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja je indeks MSCI Emerging Markets, preračunan v eure.

Naložbena politika

Trgi v razvoju so ena izmed poglavitnih investicijskih regij za mnoge investitorje, zaradi rastoče vloge trgov v globalnem gospodarstvu in potenciala za razvoj, ki ga nudijo. Priložnosti za visok donos predstavljajo podjetja, ki so gonilo gospodarske rasti v regiji, ter globalno. Regija je zlasti zanimiva zaradi njene makroekonomske stabilnosti, ki je posledica nizke zadolženosti držav, visoke gospodarske rasti, naraščajoče zasebne potrošnje in visokega izvoza.


 • 6,06EUR
 • 0,01 (0,17%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 10.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu največ 1,00%
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU 00:01
 • Skrbniška provizija 0,075%
 • Upravljalska provizija 2,00%
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse