Generali Vitalnost, delniški

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast.


Naložbena politika

Sredstva podsklada bodo z upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu prospekta, in v skladu z omejitvami, opredeljenimi v tem delu dodatka k prospektu, naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov: - lastniške vrednostne papirje (delnice, vključno s potrdili o lastništvu in enotami zaprtih investicijskih skladov), - enote drugih odprtih investicijskih skladov (ciljnih skladov), - dolžniške vrednostne papirje (državne in podjetniške obveznice), - instrumente denarnega trga in - denarne depozite. Najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada bo naloženih v delnice in enote delniških investicijskih skladov, ki se nanašajo na izdajatelje oziroma podjetja, katerih proizvodi ali storitve neposredno ali posredno ohranjajo življenje, podaljšujejo življenjsko dobo in izboljšujejo kvaliteto življenja ter spadajo v sektorje zdravstvene opreme in storitev, farmacije, biotehnologije, izdelkov in storitev ožje porabe (avtomobili in sestavni deli, trajne dobrine in oprema, porabniške storitve, mediji in trgovina) ter panoge izdelkov in storitev široke porabe (hrana in pijača brez tobačnih izdelkov, izdelki za gospodinjstvo in osebno rabo).

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse