KD MM, sklad denarnega trga - EUR

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu.

Naložbena politika

Denarni sklad KD MM je alternativa bančnim depozitom. Vlaga v depozite najboljših in najvarnejših bank ter v instrumente denarnega trga. Če potrebujete varnost in likvidnost ter ste nezadovoljni z obrestmi bančnih depozitov, potem je denarni sklad prava izbira.


 • 54,15EUR
 • 0,00%
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 21.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
 • Najvišji vstopni stroški 0,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01
 • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 00:01
 • Skrbniška provizija 0,05% letno
 • Upravljalska provizija 0,25%
 • TRR SI56 0510 0801 1973 866 odprt pri Abanka Vipa d.d.
 • Naložbe sklada na dan 30.09.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse