Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-US-AktienFonds je dolgoročna rast kapitala ob večjih (kratkoročnih) tveganjih.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-US-AktienFonds je dolgoročna rast kapitala ob večjih (kratkoročnih) tveganjih. Naložbena struktura Investicijski sklad vlaga pretežno v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti v Severni Ameriki. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Severna Amerika. Države vlaganja ZDA. Benchmark MSCI US net dividend reinvested (100%).


 • 232,22EUR
 • -1,28 (-0,55%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 18.09.2020

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup 30 EUR
 • Najvišji vstopni stroški 4,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+1, če prispejo sredstva na račun sklada do 11:30
 • Konverzija izplačil T+1, če prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 11:30
 • Skrbniška provizija se ne obračunavajo
 • Upravljalska provizija 1,50%
 • TRR SI56 0100 0000 2400 057 odprt pri Raiffeisen Krekovi banki
 • Naložbe sklada na dan 31.01.2013

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse