Tjaša Rovere
Svetovalka

Tjaša Rovere, diplomirana ekonomistka in ing. metalurgije, ki zaključuje magisterski študij Logistike, se s področjem financ ukvarja od leta 2002.

Tjaša Rovere

Njeno preteklo in sedanje delo sega na področja zavarovalništva, bančništva, davčnih optimizacij, vzajemnih skladov ter alternativnih naložb. Poseben izziv ji je v pretekosti predstavljalo vodenje sodelavcev, s čimer se je intenzivno ukvarjala sedem let. 

V zadnjih letih se posveča poglobljenemu naložbenemu svetovanju in izdelavi individualnih osebnih načrtov ter iskanju optimalnih rešitev za doseganje posameznikovih finančnih ciljev. Za opravljanje svojega dela kot ključno smatra poznavanje finančnih trgov, smernice naložbenega odbora, mišljenjsko modrost, zdravo kritičnost in osebnostne lastnosti stranke. 

V letih 2002 in 2003 je pridobila dovoljenji za zavarovalno zastopanje in trženje investicijskih skladov.

Sicer je ena redkih žensk, ki je prijadrala z jadrnico v Atene na olimpijske igre leta 2004.

Svetovalec mora namesto stranke zavzeti kritično distanco do produktne ponudbe.

Zadnje objave strokovnjaka

    Komentarji v medijih