Janez Jaki
Svetovalec

Janez Jaki, diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete v Ljubljani, je že več kot tri leta eden ključnih Vzajemcev in solastnik Vzajemci Skupine.

Janez Jaki

Kot član naložbenega odbora z več kot 10 leti izkušenj iz finančnega svetovanja je ključen mentor novim sodelavcem, na katere prenaša svoje znanje in izkušnje.

Janez ima za opravljanje svojega poklica več kot vsa potrebna dovoljenja, poleg dovoljenj za trženje investicijskih skladov in zavarovalnega zastopanja ima tudi licenci A in B za opravljanje poslov borznega posrednika. Njegov individualen pristop do posamezne stranke temelji na upoštevanju želja in potreb posameznika. Skupaj s sodelavci je na Vzajemcih uvedel nov koncept svetovanja "all finance", po katerem strankam nudimo celostno upravljanje z osebnimi financami na enem mestu.

Pri svojem delu zagovarja timski pristop in ničesar ne prepušča naključju.

Vse bo še rastlo!

Zadnje objave strokovnjaka

    Komentarji v medijih