Igor Loparič
Svetovalec

Kot svetovalec v skupini Vzajemci deluje že štiri leta. Pridobil je licenci za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in trženje investicijskih skladov.

Igor Loparič

Po končanem šolanju se je Igor zaposlil v Novi Ljubljanski banki kot svetovalec za fizične osebe na področju kreditov in naložb. Z zavarovalništvom se je pričel ukvarjati v letu 2002 v podjetju Harvest medtem ko je znanje s področja naložb pričel pridobivati v podjetju Donos. 

V obdobju do leta 2013 si je pridobil zaupanje velikega števila strank, za katere skrbi še danes.

Dnevno pridobivanje novih znanj s področja naložb mu omogoča, da strankam zagotavlja nadzorovano rast njihovega premoženja. Zaradi visokih moralnih in etičnih vrednot pri svojem delu na prvo mesto postavlja zaupanje in dolgoročno skrb za stranke.

Nadzorovana rast premoženja namesto hitrih in tveganih stav.

Zadnje objave strokovnjaka

    Komentarji v medijih