Naša ekipa finančnih svetovalcev se pri delu s strankami dnevno srečuje z vse pogostejšimi prošnjami za pregled in podajanje mnenja o ustreznosti posameznih zavarovalnih polic. Največkrat gre za življenjska zavarovanja, klasična ali pa naložbena. Pogosto se dogaja, da ima posameznik sklenjenih tudi po več dokaj podobnih polic. Ker ocenjujemo, da gre za relevantno področje našega delovanja, saj lahko le neodvisni zastopnik poda strokovno mnenje o primerjavi produktov več različnih zavarovalnic, smo se odločili za vzpostavitev dodatne uredniške rubrike, v kateri bomo s pomočjo naših strokovnih sodelavcev za področje zavarovalništva podajali mnenja o ustreznosti ter primernosti posameznih zavarovanj.

Pri pregledu se osredotočamo predvsem na sledeče vidike zavarovalnih polic:

  • Ali posameznik dejansko potrebuje sklenjeno zavarovanje?
  • Ali ima polica ustrezna kritja?
  • Ali je višina kritij ustrezna?
  • Ali za zavarovanje, glede na ostale ponudnike, posameznik plačuje preveč?
  • Ali je bila stranka seznanjena s pogoji izplačil?
  • Ali pri izplačilu odškodnin s strani zavarovalnice prihaja do zapletov?

Ugotavljamo, da gre v veliko primerih za plačevanje previsokih zneskov glede na konkurečno ponudbo ostalih zavarovalnic. Naj poudarimo, da so razlike v mesečnih premijah med različnimi zavarovalnicami lahko res velike. Ko upoštevamo, da gre praviloma za produkte, ki so sklenjeni za deset, dvajset in več let, lahko z optimizacijo na dolgi rok privarčujete tudi več tisoč evrov (katere lahko porabite npr. za dolgoročno varčevanje za pokojnino). Do tega prihaja praviloma zaradi neprimerjanja pogojev in cen podobnih zavarovalnih polic različnih ponudnikov. Druga najpogostejša ugotovitev pa je, da imajo posamezniki sklenjena zavarovanja, ki jih ne potrebujejo ali pa gre za zavarovanja z neprimernimi ali nepotrebnimi kritji.

Kako do brezplačnega nasveta najboljših strokovnjakov?

Vsi registrirani uporabniki ste enkrat letno upravičeni do brezplačnega pregleda portfelja.