Naša najpomembnejša storitev tekom 18 let delovanja družbe. Naše stranke, ki s pomočjo naložbenih specialistov upravljajo z lastnimi naložbenimi portfelji, dosegajo naložbene cilje ob nižji nihajnosti portfelja in/ali v krajšem časovnem obdobju. Vsi naložbeni specialisti Vzajemcev imajo licence ATVP in dolgoletne izkušnje s področij investicijskega svetovanja ali investicijskega bančništva.

Proces izdelava in spremljanja naložbenega portfelja strankam omogoča optimalno razmerje med naložbenim tveganjem ter višino potrebnih donosnosti za dosego zastavljenih naložbenih ciljev.

Storitev temelji na sledečih postavkah

  • orodje Osebni portfelj,
  • spremljava in vnos vzajemnih skladov, vrednostnih papirjev, zavarovalnih polic in ostalih naložb,
  • dnevno vrednotenje naložb,
  • ažurno sledenje spremembam naložb na kapitalskih trgih,
  • direkten dostop do člankov in obvestil naložb v portfelju,
  • vizija podjetja je osveščanje in izobraževanje strank in vlagateljev o osebnih financah,
  • delavnice in izobraževanja za stranke in vlagatelje,
  • novi produkti in ekskluzivni dostop to tujih naložb.

Vašega portfelja že dlje časa niste prilagodili?

Naši analitiki bodo poskrbeli za pravilno sestavo vašega portfelja.