Do 28.2.2011 čas za oddajo napovedi kapitalskih dobičkov za leto 2010

Do 28.2.2011 čas za oddajo napovedi kapitalskih dobičkov za leto 2010

Vsi, ki ste v letu 2010 prodali delnice, točke vzajemnih skladov in druge deleže morate najkasneje do 28. februarja 2011 vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička ne glede na to, ali ste s prodajo ustvarili dobiček ali izgubo.

V kolikor ste v letu opravili do deset prodaj lahko napoved oddate bodisi v klasični obliki na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov« ali pa napoved oddate v elektronski obliki preko sistema eDavki. V kolikor pa ste v letu 2010 opravili več kot deset prodaj pa morate napoved  vložiti le v elektronski obliki. Da lahko napoved oddate v elektroski obliki potrebujete digitalno potrdilo. V kolikor le-tega še nimate, vam predlagamo, da z vlogo za njegovo pridobitev ne odlašate in jo oddajte čimprej saj traja postopek pridobitve v povprečju 10 dni in več.. Več  informacij o ponudnikih digitalnih potrdil najdete tukaj.

V primeru, da ne razpolagate z računalniško opremo oziroma nimate dostopa do interneta, lahko elektronsko oddajo opravite tudi na  vašem davčnem uradu.

Komu ni potrebno oddajati napovedi

Napovedi ne vložijo zavezanci, ki so:

• odsvojili dolžniške vrednostne papirje (obveznice)

• odsvojili kapital (ki ni dolžniški vrednostni papir) po 20 letih imetništva

• dosegli dobiček ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za prvo odsvojitev velja tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deležev v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij

• dosegli dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in to v roku ter po predpisih, ki urejajo to področje, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.

Dodatne informacije

Podrobnejši opis postopka je dostopen na spletni strani DURSa. Za vsa pojasnila pa smo vam na voljo svetovalci Vzajemcev na naložbenem telefonu 080 35 08 od ponedeljka do petka ali na elektronskem naslovu info@vzajemci.com 24h na dan.

Priporoči članek prijatelju