Podaljšana veljavnost Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji

Podaljšana veljavnost Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji

Združenje bank Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnika delodajalcev in Sindikat delavcev bank in hranilnic Slovenije in Sindikat Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, kot zastopnika delojemalcev so leta 2004 sklenili Kolektivno pogodbo dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji. H kolektivni pogodbi je bilo dodanih več dodatkov, razlag, sprememb in dopolnitev, sedaj pa sta obe strani v času pogajanj za sklenitev nove kolektivne pogodbe.

Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana je 30. 9. 2009 odpovedalo Kolektivno pogodbo dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, odpoved je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/09. Odpovedana kolektivna pogodba je s tem prenehala veljati 31. 12. 2009, uporabljala pa se je skladno s 145. členom odpovedane kolektivne pogodbe najdlje do 30. 6. 2010. Stranke so 17.06.2010 sklenile Dogovor o podaljšanju uporabe Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 81/04 s spremembami in dopolnitvami). Tako so podaljšali uporabo kolektivne pogodbe do 31.12.2010.

Dogovor je bil sklenjen, ker v času, ko je bila kolektivna pogodba odpovedana se pogajanja za sklenitev nove pogodbe še niso pričela oziroma zaključila, zaradi predhodne izdelave strokovnega modela novega plačnega sistema. Stranke pa so v dogovoru izrazile namen po sklenitvi nove kolektivne pogodbe.

Pogodbene stranke so se dogovorile, da med potekom pogajanj nobena stran ne bo dajala ločenih izjav za notranjo ali zunanjo javnost. Če se obe pogajalski strani tako dogovorita, se lahko med potekom pogajanj posreduje skupna izjava za javnost. Namen takega dogovora je, da potekajo pogajanja nemoteno in brez nepotrebnega pritiska tretjih oseb.

Združenje bank Slovenije in Sindikat bančništva Slovenije sta se z dogovorom še dogovorila, da bo Sindikat bančništva Slovenije v primeru, če bo v pogajanjih dogovorjeno besedilo nove kolektivne pogodbe dejavnosti, kjer bo upoštevana tudi uskladitev za leto 2009, katere višino bosta stranki posebej dogovorili, pred podpisom nove kolektivne pogodbe dejavnosti umaknil predlog in s tem končal postopek v kolektivnem delovnem sporu zoper Združenje bank Slovenije (X Pd 4/2010). Hkrati sta se tudi dogovorila, da bosta oba predlagala preložitev naroka, razpisanega za dan 5. 7. 2010.

Stranke so imele namen, da naj bi bila nova kolektivna pogodba sklenjena do začetka marca 2010. Prav tako so se dogovorili, da bo štiričlanska komisija pregledala dosedanji plačilni sistem in ugotovila ali ga je potrebno popraviti. Pogajanja se bodo najdlje zadržala na področju urejanja plačnega sistema in ureditve sistema dopusta.

Priporoči članek prijatelju