Napoved za odmero dohodnine

Napoved za odmero dohodnine

Informativnega izračuna ne prejmejo vsi zavezanci za dohodnino. Davčni organ ne sestavi informativnega izračuna, prav tako pa davčnemu zavezancu rezidentu ni treba vložiti napovedi dohodnine, če njegovi dohodki od katerih se plačuje dohodnina, ne presegajo 3.100,17 EUR

Davčni organ vsem zavezancem na dom najkasneje do 15.6. tekočega koledarskega leta, posreduje informativni izračun dohodnine, ki ga sestavi na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih po novem Davčni upravi Republike Slovenije morajo zavezanci za dohodnino posredovati do 5.2. ( v preteklosti do 31.1.).

Velja opozoriti, da informativnega izračuna ne prejmejo vsi zavezanci za dohodnino. Davčni organ ne sestavi informativnega izračuna, prav tako pa davčnemu zavezancu rezidentu ni treba vložiti napovedi dohodnine, če njegovi dohodki od katerih se plačuje dohodnina, ne presegajo 3.100,17 EUR ( v preteklosti 3.051,35 EUR).

Kaj storimo, ko prejmemo informativni izračun

Ko prejmemo informativni izračun ga pregledamo in preverimo ali je pravilen. Poleg tega je potrebno preveriti ali so vpisani podatki pravilni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdrževanih družinskih članih itn.) in/ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolagamo sami.

Če ugotovimo, da so podatki navedeni v informativnem izračunu pravilni in se z njimi strinjamo nam ni treba storiti ničesar. Po poteku roka za ugovor (15 dni od vročitve informativnega izračuna), se bo avtomatsko štelo, da se s prejetim informativnim izračunom dohodnine strinjamo, za to bo le-ta samodejno postal odločba o odmeri dohodnine.

Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, moramo doplačati razliko dohodnine, če pa je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, pa nam je razlika vrnjena.

Ugovor ali dopolnitev informativnega izračuna

Če z informativnim izračunom nismo zadovoljni lahko ugovarjamo na način, da zoper informativni izračun dohodnine v roku za ugovor vložimo dopolnjen informativni izračun, ki se šteje za napoved za odmero dohodnine. Ugovor zoper informativni izračun dohodnine moramo vložiti tudi v primeru, če ugotovimo, da je ugotovljena davčna obveznost prenizka.

Rok za ugovor zoper informativnega izračuna je 15 dni od dneva vročitve informativnega izračuna dohodnine, to je 30 dni od datuma odpreme informativnega izračuna (v preteklosti 35 dni).

V kolikor v zakonskem roku vložimo ugovor zoper informativni izračun, nismo dolžni poravnati obveznosti po informativnem izračunu oziroma ne prejmemo vračila na podlagi informativnega izračuna.

V primeru, da boste ravno v času pošiljanja informativnih izračunov (med aprilom in junijem) odsotni več kot mesec dni vam svetujemo, da pooblastite osebo, da lahko v vašem imenu poda morebiten ugovor zoper informativni izračun, v kolikor bo to potrebno.

Kaj, če informativnega izračuna dohodnine ne prejmemo

V primeru, da informativnega izračuna ne prejmete do 15.6., morate napoved za odmero dohodnine vložiti sami. Preden to storite vam predlagamo, da prek VIDE (Virtualne Davčne Asistentke) z vnosom svoje davčne številke preverite ali vam je Davčna uprava RS na dom sploh poslala informativni izračun dohodnine.

Če so vam informativni izračun dohodnine poslali, vi pa ga niste prejeli, lahko na pristojnem davčnem uradu oziroma na izpostavi zaprosite za kopijo informativnega izračuna.

Če pa vam informativni izračun ni bil sestavljen in poslan, ste dolžni dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer od 15.6. do 2.8.. Obrazec za oddajo je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani Davčne uprave RS www.durs.gov.si. Napoved je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

Uveljavljanje posebne olajšave za družinske člane

Zavezanci morajo najpozneje do 5.2. (v preteklosti do 31.1.) sami oddati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu za preteklo leto.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo tisti zavezanci, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali pa želijo te podatke spremeniti. Obrazec vloge vam je na voljo na vseh davčnih uradih in njihovih izpostavah ter na spletni strani DURS, lahko pa ga oddate tudi preko sistema e-Davki.

Pri posredovanju podatkov o vzdrževanih družinskih članih morate biti zelo previdni, ker v primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu oziroma njegovi davčni številki napačni oziroma nepopolni, se pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali.

Več o spremembah lestvic za odmero dohodnine in o olajšavah za leto 2010 najdete na spletni strani Davčne uprave RS

Priporoči članek prijatelju