Drugo mnenje: Zakaj je v naložbeni portfelj smiselno dodajati obveznice?

Drugo mnenje: Zakaj je v naložbeni portfelj smiselno dodajati obveznice?

Glede na to, da so cene obveznic na visoki ravni, je sploh še smiselno imeti obveznice v naložbenem portfelju?

Odgovarja Myhajlo Todurov, miha.todurov@vzajemci.com

Najprej je smotrno razčistiti razliko med obveznicami in obvezniškimi investicijskimi skladi, katere imate verjetno v mislih. Cena obveznic je namreč pomembna zlasti v primeru preprodaje le-teh in to je tisto, s čimer se ukvarjajo posamezni obvezniški skladi. Kar se tiče obvezniških skladov, je, razen nižje nihajnosti v primerjavi z delniškimi trgi, napovedovanje prihodnosti nemogoče, saj je treba v zakup vzeti preveč dejavnikov. V primeru nakupa obveznice s strani posameznika pa so pomembne predvsem obrestna mera, ročnost in sposobnost izdajatelja za poplačilo obveznosti.

Zakaj kupiti obveznice?

Investiranje v obveznice je eden izmed načinov generiranja fiksnih prihodkov, neodvisnih od gibanja kapitalskih trgov. Ko investirate v obveznice, vstopate v pravno razmerje z izdajateljem - podjetjem ali državo. Povedano poenostavljeno: posojate denar izdajatelju za vnaprej določeno obdobje v zameno za obresti. Izdajatelj je po drugi strani zavezan k plačevanju fiksnih obresti in vračilu glavnice ob poteku obveznice. Po navadi obveznice izplačujejo obresti na vsake pol leta, in ker je višina izplačila znana vnaprej, spadajo obveznice med naložbe s fiksnim donosom.

Ker pri nakupu obveznice vstopate v pravno razmerje z izdajateljem, ki je zavezan k izplačilu ob vnaprej določenih dnevih, si lahko tako lažje planirate vaš denarni tok. A na drugi strani za poplačilo jamči le izdajatelj in je obveznica kvalitetna ravno toliko kot sam izdajatelj. Temu tveganju se lahko tudi izognete oz. si ga znižate z vnaprejšnjim podrobnim analiziranjem izdajatelja. Tako lahko tudi v tem segmentu najdete priložnosti, ki vam prinašajo višje donose, glede na tveganje katerega sprejmete.

Naj ne bodo edini vir pasivnih prihodkov

Dvomim, da lahko veliko ljudem uspe nadomestiti plačo le z obvezniškim portfeljem. Glavni razlog tiči že v višini sredstev, ki jo moramo nameniti obveznicam, da bi to dosegli. Drugi problem tiči v inflaciji, saj bomo pri fiksnih izplačilih čez 5 let s temi lahko kupili manj dobrin in storitev. Tretja ovira pa je v tem, da bo vaša glavnica ostajala nespremenjena vsa nadaljnja desetletja, kolikor časa se pač boste posluževali tovrstne strategije.

Čeprav so obveznice zelo dober vir pasivnega prihodka, pazite na to, da ne bodo predstavljale edinega prihodka.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov svetkapitala@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci Skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Priporoči članek prijatelju