Stroški, davki in inflacija so vaši sovražniki

Stroški, davki in inflacija so vaši sovražniki

Na vašo realno donosnost vpliva mnogo dejavnikov, trije pa so taki, ki resnično lahko odločajo o tem, ali boste na koncu investiranja realno revnejši, na istem ali bogatejši kot na začetku le-tega. 

Pred dnevi sem se pogovarjal s stranko, ki že več kot dvajset let investira na borznih trgih. Pojasnil mi je, da je po tako dolgem času precej razočaran nad realnimi doseženimi donosi. V pogovoru sva ugotovila, da čeprav je investiral v precej donosnem obdobju, je njegova realna letna donosnost znašala dobre tri odstotke. To se ne sliši veliko, toda to je donosnost po stroških, davkih in inflaciji. Ko sem mu hkrati omenil, da precej ljudi trdi, da bi bili premoženješi, če bi vlagali v bančne depozite, se je samo zasmejal in mi zatrdil, da temu ni tako, saj je del sredstev vlagal točno na tak način. Po njegovih besedah je bančni depozit v dvajsetih letih pri letnem podaljševanju izgubil vsaj petindvajset odstotkov realne vrednosti. Navsezadnje je torej tri odstotke realne letne donosnosti precej boljše kot realna izguba v tem istem obdobju.

Njegova izkušnja mi je dala misliti. Moram opozoriti, da je gospod dobro seznanjen z delovanjem borze, da pazi na stroške in davke in da je bil večino časa v delniških naložbah. In je dosegel samo tri odstotke realne donosnosti?

Na vašo realno donosnost vpliva mnogo dejavnikov, trije pa so taki, ki resnično lahko odločajo o tem, ali boste na koncu investiranja realno revnejši, na istem ali bogatejši kot na začetku le-tega. 

Prvi dejavnik so stroški povezani z naložbo. V mislih imam vstopne in izstopne stroške, upravljavsko provizijo, sklenitveno provizijo, mesečno vodenje računa, strošek vzdrževanja stanja, transakcijski stroški, itd. Stroški so zelo pomembni in so tudi edina stvar, poleg razpršitve, na katero imate vpliv. Obstajajo dobri produkti z nizkimi stroški in obstajajo dragi produkti. Izogibajte se dragih produktov. Zakonodaja na področju razkrivanja vseh stroškov je prisilila ponudnike, da vam te razkrijejo. Če pa vi tega ne preberete in vseeno varčujete v dragih produktih, potem ste si za končni rezultat krivi sami. Na palec ocenjeno vam stroški lahko odnesejo od nekaj odstotkov do več kot petnajst odstotkov naložbe letno. Nekateri največ v začetku ali enkratno, drugi pa skozi leta. In tisti skozi leta so lahko ogromni.

Drugi dejavnik so davki. Na žalost na davke direktno nimamo vpliva, saj bi v tem primeru vsak želel naložbo brez davka. Se pa lahko s pravilno izbiro produkta davčna stopnja zniža ali v določenih primerih celo odstrani. Kapitalski dobički so v Sloveniji obdavčeni s padajočo davčno stopnjo, kjer je čas držanja naložbe edino merilo. Torej investirajte na daljši rok. Posebnost je pri zavarovalniških produktih, kjer ste prvih deset let visoko obdavčeni, potem pa davka ni več. Ni davka na dobiček, ni davka na zavarovalne posle in hkrati izplačilo ne gre v dohodnino. 

Tretji dejavnik je inflacija. Inflacija deluje na vse nas. Ne nujno enako, ampak za potrebe tega članka se ne bomo spuščali v podrobnosti. Zadnjih deset let hude splošne inflacije nismo imeli. Starejši se še spominjate kako je bilo pred tridesetimi leti, mlajši pa te izkušnje nimajo. Povprečna inflacija, katero lahko dolgoročno pričakujemo je med dvema in tremi odstotki letno. Edina zaščita proti inflaciji je, da investirate v naložbe, ki so odporne na inflacijo. To so predvsem realne nalože, tj. delnice, delniški vzajemni skladi, nepremičnine, plemenite kovine, zemljišča, gozd, naravni viri in surovine, izogibate pa se denarja in obveznic. Denar in obveznice so naložba za krajši rok, ne pa za dvajset ali več let.

Omenjeni dejavniki so poleg primerne razpršitve tisto, kar vas bo naredilo bogatejše. Glede na to, da je inflacija za vse enaka, davki se le malo razlikujejo, menim, da so najpomembnejši posamezni dejavnik stroški. Optimizirajte jih. Seveda je na koncu najpomembnejša kombinacija vseh treh. 

Po nekaterih informacijah znaša povprečna letna donosnost ameriške borze okrog devet odstotkov. Če od te številke odštejete inflacijo (2-3 odstotke), upravljavsko provizijo (1-2 odstotka) in davke potem je donos v višini treh odstotkov letno ravno nekje tam, kar lahko realno pričakujete. 

Pri izbiri naložb se posvetujte s svojim finančnim svetovalcem. Če tudi finančni svetovalec ne zna razložiti vseh treh dejavnikov in njihovih vplivov na vašo naložbo, zamenjajte svetovalca. 

V primeru vprašanj pišite na david.vegelj@vzajemci.com.

Priporoči članek prijatelju