Drugo mnenje: Pred leti sem vložil v sklade in je vse propadlo ...

Drugo mnenje: Pred leti sem vložil v sklade in je vse propadlo ...

Pred leti sem vložil v sklade in je nato vse skupaj propadlo. Ali obstaja kakšna možnost, da bi sredstva ali vsaj del teh dobil nazaj?

Odgovarja Myhajlo Todurov, miha.todurov@vzajemci.com

Vaše vprašanje ni edino, ki smo ga v zadnjih letih dobili v naše uredništvo. Zapomniti si morate eno - če ste sredstva vplačali v sklade, so še vedno tam.

Kaj je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila lastnikov - vlagateljev. Z vloženimi sredstvi kupite investicijske kupone, ki se glasijo na določeno število točk (enot premoženja) vzajemnega sklada. Kupone lahko kadarkoli prodate vzajemnemu skladu nazaj in tako svoje prihranke dvignete. Vzajemni sklad je v lasti vseh vlagateljev, ki so vanj vložili svoj denar. Celotno premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enote, ki jih imenujemo tudi točke vzajemnega sklada. Točke predstavljajo pasivo vzajemnega sklada in vsebujejo sorazmerne deleže naložb, ki sestavljajo portfelj vzajemnega sklada. Denar vlagatelja je v enakih deležih razpršen v vrednostne papirje, kot je razpršena celotna naložbena struktura vzajemnega sklada.

V primeru da DZU, ki upravlja s skladom v katerega ste vložili vaše prihranke, propade, se s premoženjem sklada ne zgodi nič, saj so računi, kjer se nahaja premoženje vzajemnega sklada ločeni od premoženja DZU-ja. Iz prakse pride samo do tega, da upravljanje sklada pride pod okrilje druge DZU. To področje še dodatno varuje banka skrbnica, ki nadzoruje premoženje, medtem ko družba za upravljanje vrši upravljanje.

V primeru smrti vlagatelja se točke skladov, tako kot ostalo premoženje, deduje. V primeru smrti so dediči dolžni pravnomočni sklep o dedovanju ali notarsko overjen prepis sklepa posredovati družbi za upravljanje. Na podlagi prejetega sklepa DZU investicijske kupone, ki so predmet dedovanja, preknjiži na posamezne dediče.

Kako do sredstev

Primer, katerega ste opisali, je v Sloveniji kar pogost. Vlagatelji so v letih pred krizo množično vplačevali v vzajemne sklade, med samo krizo pa so postali "žrtev" medijev, ki so situacijo opisovali kot konec sveta. Res je, da so skladi v Sloveniji v času krize utrpeli večje padce, a so se v roku parih let tudi pobrali in je v večini primerov vrednost točk teh skladov danes precej višja, kot takrat.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov svetkapitala@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci Skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Do informacije, v katerem skladu imate investirana sredstva, boste najbolj enostavno prišli tako, da stopite v kontakt z družbo za upravljanje, kamor ste investirali in zahtevate izpis vašega stanja. Tega praviloma prejmete po pošti v roku nekaj delovnih dni. Niso sicer redki primeri, ko se vlagatelji ne spomnijo, v kateri družbi za upravljanje imajo sredstva ter več nimajo papirjev, iz katerih bi lahko to razbrali. V tem primeru morate izpis stanja zahtevati na vseh slovenskih družbah za upravljanje (teh je v Sloveniji 7). V kolikor imate pri kateri sredstva, boste te informacije tudi prejeli.

Izpostavili bi tudi primer vlagatelja, katerega smo spoznali pred kratkim. Gospod je bil prav tako prepričan, da je izgubil vsa vložena sredstva, katera je leta 2005 investiral v sklade, na koncu pa ugotovil, da ima v skladih slabih 50 tisoč evrov. Primer ni osamljen.

Priporoči članek prijatelju