Drugo mnenje: Mesečno varčevanje za začetnika

Drugo mnenje: Mesečno varčevanje za začetnika

Vprašanje: "Sem začetnik na tem področju. Z ženo razmišljava, da bi začela za otroka z manjšimi mesečnimi zneski varčevati za prihodnost? Zanima naju ali so vzajemni skladi za takšen način varčevanja primerni in na kaj naj bova pozorna?"

Vsekakor so vzajemni skladi eden izmed najprimernejših finančnih instrumentov, ki jih lahko uporabite pri dolgoročnem mesečnem varčevanju za potrebe otrok v prihodnosti, saj postopno mesečno varčevanje v vzajemnih skladih omogoča, da vlagatelj ob širši razpršitvi in nižjem tveganju na dolgi rok doseže učinek dobrega povprečja.

Pred začetkom varčevanja sami ali s pomočjo finančnega svetovalca najprej izberite tip (delniški, mešani, obvezniški) vzajemnega sklada, ki naj se sklada z vašimi cilj in dolžino varčevanja ter tveganjem, ki si ga lahko privoščite.

Pri varčevanju v vzajemnih skladih bodite pozorni na stroške varčevanja, ker bodo ti dolgoročno pomembno vplivali na končno donosnost naložbe. Pri vlaganju v vzajemne sklade ločimo posredne (upravljavska in skrbniška provizija) in neposredne (vstopni, izstopni, stroški prehoda) stroške. Pomembni stroški so seveda vsi, saj ob predpostavki, da si boste povprečen strošek znižali že samo za eno odstotno točko, bi bil končni rezultat veliko boljši - v 20 letih, 7-odstotni donosnosti ter 100 evrov mesečnem vplačilu približno 500 evrov (popravljeno*).

Varčevanje v vzajemnih skladih je tako za vas primerno, saj mnoge družbe za upravljanje pri mesečnih varčevanjih ponuja ugodnosti, pri katerih vlagatelju ali ne zaračunajo ali pa vrnejo vse plačane vstopne stroške.

Kar nekaj pozornosti vam predlagam, da namenite tudi ustrezni izbiri sklada oz. skladom, v katerih boste varčevali. Izbira ni dokončna, saj lahko med posameznimi podskladi istega krovnega sklada po navadi prehajate neomejeno ter brezplačno. Pri izbiri moramo upoštevati tudi cilje varčevanja, tveganje in časovni horizont. Omenili ste, da bi varčevali za otroka. V tem primeru bi skoraj sigurno šlo za dolgoročno varčevanje, za katerega so bolj primerni delniški vzajemni skladi. Zakaj delniški? Ker so na dolgi rok bolj donosni, morebitna višja nihanja pa postanejo skoraj neopazna. Še bolje, negativni donosi na začetku varčevalne poti zaradi metode povprečnega stroška močno izboljšajo končni rezultat. In v kolikor imate pred sabo še vsaj 10 let varčevanja, so padci v prvi tretjini celotnega obdobja priporočljivi, ne glede na to, kako čudno se to sliši. Dejstvo je, da pride do korekcije v povprečju trikrat na desetletje, do krize pa najmanj enkrat. Pomembno pa je, da to obrnete sebi v prid.

Če so padci za dolgoročne varčevalce v prvi tretjini varčevanja priporočljivi, se morate tem izogniti v zadnji tretjini. Varčevanje naj bo sestavljeno tako, da boste v prvi tretjini celotnega obdobja akumulirali premoženje, v drugi se ukvarjali z maksimizacijo donosov, v zadnji pa se pomikali proti vedno bolj varni strukturi, da vas tudi morebitna kriza ne bi prizadela.

Določili smo že produkte, ki so za vas primerni. Določili smo tudi tip produktov, ki je za daljšo dobo varčevanja najbolj primeren, sedaj pa se morate odločiti še za bolj specifično strukturo oz. trge in sektorje, v katere se boste usmerili. V kolikor ste popolni laik, lahko izberete tudi tipični globalni delniški sklad, kjer so zastopani vsi pomembnejši trgi s poudarkom na razvitih državah. Dolgoročno pričakovano donosnost teh skladov, na podlagi preteklih rezultatov ter narave trga, ocenjujemo na okoli 7 odstotkov letno. Naložbenemu portfelju lahko dodate tudi sklad, ki zbrana sredstva investira v delnice podjetij na trgih, ki so v tem trenutku poceni in imajo še višji potencial za rast. Tako bi si zvišali dolgoročno pričakovano donosnost, vendar obenem tudi tveganje celotnega portfelja in zato bodite pripravljeni na višja nihanja.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov svetkapitala@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci Skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Popravek: v članku je bil napačno izračunan delež prihranka pri nižjih stoških. Za napako se opravičujem ter zahvaljujem uporabniku za opozorilo.

Priporoči članek prijatelju