Drugo mnenje: Naložbene alternative slabo likvidnim domačim delnicam

Drugo mnenje: Naložbene alternative slabo likvidnim domačim delnicam

Vprašanje: Na KDD imam še za skoraj 18 tisoč evrov premoženja v slovenskih delnicah, katerih še nisem prenesel na trgovalni račun, saj nisem odločen ali delnice obdržati. Kaj mi svetujete, da storim s temi sredstvi, časa namreč ni več veliko? Ta denar je namenjen za mojo pokojnino, do katere je še dobrih 15 let.

Odgovor: Kot ste bili gotovo pisno obveščeni, je potrebno do konca leta prenesti delnice z računa pri Klirinško Depotni Družbi (KDD), saj se ti računi ukinjajo. Za odgovor na vaše vprašanje kaj storiti bi sicer potrebovali nekoliko več podatkov, a vam lahko vseeno odgovorimo na podlagi nam znanih informacij.

Poenostavljeno povedano lahko delnice prenesete na trgovalni račun, jih prodate ali se jim odpoveste. Vsaka od teh možnosti ima svoje prednosti in slabosti. V kolikor se odločite, da boste delnice obdržali, je treba odpreti trgovalni račun za (domače) delnice pri borznoposredniški hiši ali banki. Številni ponudniki v teh mesecih ponujajo ugodne akcije, pri katerih se lahko izognete večjemu delu stroška, ki sicer v povprečju znaša nekaj deset evrov letno. V kolikor nameravate delnice prodati, morate tudi za ta namen odpreti trgovalni račun za enkratni posel, kar vam bo znova povzročilo manjši strošek enkratne narave. V primerih, ko je skupna vrednost delnic nižja od stroškov prenosa na trgovalni račun, je smotrno, da se vlagatelj tem delnicam odpove, kar za vas seveda ne velja.

Stava izključno na slovenski borzni trg je zaradi slabe likvidnosti nespametna

Kaj boste storili s sredstvi, je seveda vaša odločitev, saj konkretnega nasveta na to vprašanje zaradi pomanjkanja podatkov, ne moremo podati. Če pa se opremo na povprečja in glede na to, da nameravate sredstva držati dlje časa, torej vsaj do upokojitve čez več ko 15 let, bi bilo smotrno razmisliti o boljši razpršitvi. V kolikor imate sredstva investirana le v slovenskih delnicah, ste preveč izpostavljeni majhnem in dokaj nelikvidnem slovenskem trgu. Praviloma bi morali sredstva razpršiti tako, da bi dosegli čim širšo geografsko in panožno razpršitev brez podvajanja naložbenih politik. Na tak način naložbeni portfelj postane bolj fleksibilen, saj omogoča, da se z določene geografske regije lažje umaknete, medtem, ko se v ostalih regijah še vztraja. Razpršitev premoženja med različne geografske regije in države je priporočljiva predvsem v primeru dolgoročnega varčevanja, saj je nemogoče dovolj zanesljivo oceniti, katera regija, država ali panoga bo v prihodnosti bolj donosna. Dober način ublažitve morebitnih padcev delniških tečajev predstavlja kombinacija obstoječega portfelja z mesečnim varčevanjem, saj tako po eni strani znižamo nihajnost portfelja, po drugi pa izkoristimo morebitne negativne trende v lastno korist, saj z rednimi mesečnimi nakupi v času negativnega trenda kupujemo po povprečno ugodnejši ceni.

Zaradi nihanj ter nepredvidljivosti globalnih trgov vlagatelji posegajo po alternativnih naložbah

Seveda moramo pri globalni razpršitvi naložb upoštevati trenutne in v bodoče pričakovane trende. V tem trenutku je za nami že skoraj 8 let rasti na delniških trgih, kar pomeni, da smo v zadnji fazi trenda rasti. Čeprav potencial za rast na delniških trgih še vedno obstaja, se v tem trenutku soočamo z negotovostmi glede nadaljne monetarne politike ameriške in evropske centralne banke, dogajanja na naftnem trgu, Brexita, Kitajske itd. Kot lahko vidite, je nevarnosti precej, zato je v tem trenutku potreben aktiven pristop k investiranju in stalno spremljanje naložbenega portfelja. V zadnjem obdobju namreč velja, da je danes potrebno sprejeti več tveganja za isti donos, kot pred leti. Dodatno razpršitev in tudi najugodnejše razmerje med tveganjem in pričakovanim donosom v tem obdobju vidimo v alternativnih naložbah, ki imajo nizko korelacijo z dogajanjem na borznih trgih.  Investiranje S temi se izognemo v tem času enem najbolj nepredvidljivih dejavnikov, psihologiji vlagateljev, ki lahko v takših trenutkih zelo vpliva na vrednost delnice oz. posameznega podjetja.

Čas za previdnost, ne za visoke stave

Glede na trenutne razmere na trgu in ročnost vaših naložb bi vam svetovali sledečo razpršitev med osnovnimi naložbenimi razredi:

Naložbeni portfelj je potrebno najmanj enkrat letno pregledati in po potrebi prilagoditi, da bi še naprej sledil začrtani strategiji, saj gibanja na trgih lahko hitro povzročijo stanje, da portfelj naenkrat postane preveč tvegan ali pa tudi preveč konzervativno usmerjen glede na vaše cilje.

Nadaljna razpršitev znotraj navedenih treh naložbenih razredov zahteva natančno izoblikovanje profila vlagatelja, za kar pa je potrebno osebno srečanje z naložbenim svetovalcem,  ki vam na podlagi vaših naložbenih ciljev ter vašega sprejemanja tveganja predlaga naložbeno strategijo, ki vsebuje tudi natančna priporočila za razpšitev sredstev znotraj delniških in obvezniških trgov ter predlaga ustrezne alternativne naložbe.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov svetkapitala@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Prispevek je bil objavljen v petkovi prilogi Dela Svet Kapitala.

Priporoči članek prijatelju