Stroškovno najugodnejši kredit

Stroškovno najugodnejši kredit

Ko se znajdete v likvidnostnih težavah, vam je na banki na voljo kredit, limit na osebnem računu, kartica z odloženim plačilom ali posojilna kartica. Odločitev o tem, katera od naštetih možnostih je najprimernejša, je odvisna od konkretne situacije, potreb in želja vsakega posameznika. Za lažjo odločitev smo pogledali prednosti in slabosti enih in drugih možnosti.

Ko nastopijo likvidnostne težave

Limit, prekoračitev stanja na bančnem računu, vsaj v redni obliki imamo komitenti že vključen kot osnovno storitev, ko sklenemo pogodbo o odprtju bančnega računa. Ta za nas ne predstavlja dodatnih stroškov in obveznosti. Koristimo ga v primeru likvidnostnih težav, za koriščeni del pa plačamo zakonsko predpisane zamudne obresti. Lahko pa ga kot dodatno storitev sklenete posebej, kot  izredni limit. Banka komitentu izredni limit odobri na podlagi plačilne sposobnosti, ki jo izračuna na podlagi rednih mesečnih prilivov v preteklih mesecih. Tako imenovani izredni limit lahko stranka pridobi na podlagi vloge, in sicer ponavadi za obdobje do največ enega leta. V kakšni višini, pa je odvisno tako od komitentovih prilivov kot tudi politike banke. Nekatere odobrijo izredni limit v višini največ 2-kratnega povprečnega mesečnega priliva, nekatere pa tudi v višini 5-kratnega povprečnega priliva. Preden se odločimo za izredni limit velja opozoriti, da sami natančno preverimo kakšni so pogoji pri sklenitvi izrednega limita, saj kreditojemalec pri izrednem limitu ni dolžan posredovati toliko informacij kot pri normalnem kreditu. S prekomerno uporabo limita lahko plačamo veliko več obresti kot pri kreditu.  Vsekakor pa v primeru, da se odločimo za limit ne smemo pozabiti prišteti stroškov zavarovanja in odobritve, ki nam jih bo banka poleg obresti dodatno zaračunala.

Kredit ali limit?

Limit stranka poravnava mesečno na način, da na osebnem računu pusti toliko sredstev, kolikor lahko, pri kreditu pa obveznosti poravnava z mesečnimi anuitetami. Prednost limita pred kreditom je, da, v kolikor ga stranka ne koristi v celoti ali v celotnem obdobju, tudi obresti ne plača, denar pa ima vedno na razpolago za celotno obdobje najema. Pri kreditu pa počrpanega in delno odplačanega zenska ne more več ponovno črpati. Posamezniku, ki se mu finančne težave pojavljajo konstantno (na primer nekaj dni pred plačo), se priporoča limit, če pa potrebuje določen znesek za daljše časovno obdobje, se priporoča potrošniško posojilo. Pogoji pri kreditu so ugodnejši, limit pa je koristen za primere nekajdnevnih premostitev likvidnostnih težav, saj je v primeru stalnega koriščenja kar precej drag. Kaj je za posameznika bolj primerno, je odvisno od njega samega in od njegove finančne discipline. Za marsikoga je način poravnavanja preprostejši z mesečnimi anuitetami, saj ve, da bo po 12 mesecih dolg poravnal.

Posojilne kartice in kartice z odloženim plačilom

Posojilna kartica je namenjena vsem, ki želijo poslovati neobremenjeno glede na trenutno stanje na računu in bi svoje nakupe želeli poravnati v več obrokih. Simon Hvalec, izvršilni direktor uprave Nove KBM za področje vzhodne Slovenije pojasnjuje, da posojilna kartica vsebuje okvirni kredit, ki se nenehno obnavlja. Mesečno njihovi uporabniki odplačujejo samo 20% porabe, odplačani znesek pa se prišteje k ostalemu posojilu in ga lahko ponovno koristijo. Obresti okvirnega posojila so ugodne. Obveznosti pa se poravnajo avtomatsko kot direktna bremenitev transakcijskega računa. Kartice z odloženim plačilom, pa lahko stranke uporabljajo tako doma kot v tujini. Obveznosti pa se poravnavajo avtomatsko z osebnega računa na dogovorjeni datum v mesec. Plačilno-kreditna kartica (revolving kartica) je plačilni instrument, torej sredstvo za plačevanje na prodajnih mestih, in ne sredstvo za reševanje finančnih težav pojasnjuje Nina Knavs, Segment družinskega bančništva na UniCredit Bank. Primerna je za premostitev le kratkoročnih likvidnostnih težav, ko pride do nepričakovanega dogodka.

Kako najceneje do 1000 evrov?

Katere izmed možnosti uporabiti v primeru, ko potrebujemo  1.000 evrov za dobo 6 mesecev, da prebrodimo kratkoročne likvidnostne težave? Na primeru komitenta UniCredit Banke (podatki so zbrani v tabeli) smo pogledali koliko nas bo stala katera izmed možnosti. Pri kreditu lahko kot prednost izpostavimo nizko boljšo obrestno mero, vendar so stroški, nam jih banka ob odobritvi zaračuna precej visoki. V primeru kreditne kartice in izrednega limita pa je sama obrestna mera precej višja kot pri kreditu, so pa pri obeh omenjenih možnostih precej nižji stroški, in posledično tudi nižja efektivna obrestna mera.


Vir: UniCredit Banka Slovenija
*V izračun EOM-ja je vključen strošek odobritve, strošek zavarovanja in strošek vodenja kredita.
**V izračun EOM-ja je upoštevan letni strošek vodenja bančnega paketa  (TRR-ja)  in  letna članarina  za kartico. V določenih bančnih paketih  je kartica vključena brezplačno brez  plačila letne članarine.
***V izračun EOM-ja je vključen strošek odobritve in strošek zavarovanja.

Kredit je najugodnejši ne pa tudi najenostavnejši

Upoštevajoč obrestne mere, je cenovno najugodnejši kredit, pojasnjujejo na Nlb, če pa se nam mudi in je izredni limit že odobren ali pa že imamo posojilno kartico, je najenostavnejše plačilo z izrednimi limitom ali posojilno kartico. Prednost limita je tudi v tem, da ga v dogovorjenem roku lahko odplačate kadarkoli (ni obveznega mesečnega odplačevanja kot je to npr. pri kreditu ali posojilni kartici).

Priporoči članek prijatelju