Ko trošimo več kot zaslužimo

Ko trošimo več kot zaslužimo

Približno 20% vseh komitentov, ki imajo vrsto TRR, ki omogoča odobritev limita, ima odobren tudi izredni limit. Znesek odobrenega izrednega limita pri njih pa je v večini nad 1000 EUR.

Limit - bolj pravilo kot izjema

Če že ne vsakemu, pa vsaj večini od nas se je že pripetilo, da je porabil več, kot je zaslužil, v primeru, ko ni prihrankov in gre za manjše zneske, ki ne terjajo najema kredita, se poslužujemo dovoljenega negativnega stanja na transakcijskih računih, limita, v kolikor smo tega že dosegli pa zaprosimo za izrednega in tako premostimo kratkoročne likvidnostne težave. Toda na kak način ga pridobimo, kakšni so pogoji, ročnost, kako pogosto se komitenti poslužujejo izrednih limitov, ter seveda kakšni so stroški? S temi vprašanji smo se obrnili na nekatere slovenske banke.

Osnova je višina mesečnih prejemkov

Ključ za določitev višine izrednega limita je po besedah Nine Knavs, iz segmenta družinskega bančništva pri UniCredit banki, višina rednih mesečnih prejemkov stranke na transakcijski račun ter njene obstoječe kreditne obveznosti. Še nekoliko konkretnejši so pri Abanki, kjer povedo, da je ob prejemkih komitenta pomembno tudi to, da limit znaša največ 3-kratnik povprečnega rednega mesečnega priliva. Še nekoliko bolj razdelane pogoje imajo pri NLB, kjer je višina limita pri študentskem računu največ do višine 2-kratnika povprečnega rednega priliva na račun v zadnjih treh mesecih, pri klasičnem in srebrnem računu največ do višine 2,5-kratnika in pri zlatem računu največ do višine 3,5-kratnika povprečnega rednega priliva na račun v zadnjih treh mesecih. Podobne so tudi ročnosti, tako je izredni limiti pri vseh bankah na katere smo naslovili vprašanja moč dobiti za največ 12 mesecev, seveda pa je potem moč zaprositi tudi za njegovo podaljšanje.

Težave pri pokrivanju limita banke obravnavajo podobno kot neplačevanje kredita.

Na vprašanje, koliko komitentov sploh ima limit in kolikšen je v povprečju, ter koliko je težav z nedovoljenimi prekoračitvami in kakšne so seveda sankcije za slednje Nina Knavs iz Unicredit banke odgovarja, da podatkov o deležu uporabnikov limita in statistiki uporabe limita med njimi žal ne more posredovati, lahko pa pove, da se delež nedovoljenih prekoračitev v zadnjem času ni spreminjal. „V kolikor stranka zaide v težave z odplačevanjem dolgov, tudi pri limitu velja, da se s stranko najprej pogovorimo in skušamo skupaj najti rešitev oz. način za poplačilo dolga. V primeru izrednega limita se lahko dogovorimo za podaljšanje limita, začasno zvišanje zneska limita ali v nekaterih primerih postopno zniževanje višine limita ipd.“ pojasnjuje Knavsova. Pri Abanki povedo, da ima približno 20% vseh komitentov, ki imajo vrsto TRR, ki omogoča odobritev limita, odobren tudi izredni limit. Znesek odobrenega izrednega limita pri njih pa je v večini nad 1000 EUR. V primeru nedovoljenih prekoračitev na osebnem računu pri Abanki sledi opominjevalni postopek in če po njem uporabnik ne poravna svojih obveznosti, bančni delavec prijavi zavarovalni primer zavarovalnici, pozove poroka k plačilu ali se poplača iz depozita. Obseg neplačnikov se je zaradi oteženih gospodarskih in finančnih razmer, stečajev podjetij in izgub služb prebivalcev, glede na pretekli dve leti pričakovano nekoliko povečal.”je prepričan Simon Hvalec, izvršilni direktor uprave NKBM za področje vzhodne Slovenije. Dovoljen limit na osebnem računu po njegovih besedah pri NKBM koristi približno 40 % vseh imetnikov osebnih računov z Maestro kartico. “V primeru, da imajo stranke težave, skušamo v sodelovanju z njim poiskati najboljšo rešitev, ki temelji na osebnem pristopu k vsakemu posamezniku. Način reševanja tovrstnih situacij se zato od primera do primera razlikuje. Pomembno je, da se stranke takoj, ko zaznajo težavo, obrnejo na nas, saj takrat skupaj hitreje in lažje poiščemo optimalno rešitev, ki bo v zadovoljstvo vseh.“: svetuje Hvalec.

Odobritev nas stane najmanj 10 EUR

Na banke smo naslovili tudi prošnjo za 6-mesečni izredni limit v višini 1.000 evrov. Predpostavljali smo da ustrezamo pogojem za odobritev, zanimali so nas pa stroški odobritve, zavarovanja in pa obrestna mera Banke so posredovale stroškovnik, ki ga objavljamo v nadaljevanju. Pripravljamo tudi stroškovno primerjavo limita s hitrimi krediti in rabo kreditnih kartic, ki jo bomo objavili v naslednjih dneh.

Unicredit Bank:

Na osnovi določenih parametrov znaša EOM približno 13,00 %, stroški odobritve približno 12 € in stroški zavarovanja 9 €.

Abanka:

  • Višina kreditne obrestne mere ob sklenitvi pogodbe za dovoljen limit na osebnem računu: 8,90 % (vodilna obrestna mera ECB + 7,9 o.t.)
  • Nadomestilo za odobritev limita ob sklenitvi pogodbe: 10 EUR
  • Mesečno nadomestilo za vodenje osebnega računa: 1,95 EUR
  • Znesek zavarovalne premije: 6,20 EUR (izračun pri zavarovalnici za komitente Abanke)

  • Skupni znesek, ki ga plača uporabnik: 1.072,78 EUR

NKBM:

Obrestna mera na koriščen del limita: 8,5% (v primeru, da komitent koristi vseh 1.000 EUR, znašajo obresti za 6 mesecev 42,86 EUR), stroški odobritve: 10,43 EUR, stroški vodenja limita: 5 EUR, efektivna obrestna mera: 12,31%.

NLB:

Za odobritev 6-mesečne izredne prekoračitve sredstev - limita NLB zaračuna 1% od zaprošenega zneska, minimalno pa 10,00 evrov. Obrestna mera za dovoljeno prekoračitev sredstev na osebnem računu je 8,50%.

Priporoči članek prijatelju