Najkasneje do 28. februarja morate oddati napoved kapitalskih dobičkov

Najkasneje do 28. februarja morate oddati napoved kapitalskih dobičkov

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2018 odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje do 28. februarja 2019 pri finančnem uradu.

Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Davki, če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset transakcij. Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo na obrazcu v papirnati obliki ali preko sistema e-davki.

V taki napovedi lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi zmanjšanje pozitivne davčne osnove od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo z odsvojitvijo nepremičnine.

Davčni zavezanec nerezident lahko vloži napoved do 28. februarja 2018, če napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki jih je opravil v letu 2018.

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov«.

Do 01.02.2019 boste od vseh družb za upravljanje, bank in borzno posredniških hiš, preko katerih ste izvedli prodajo, prejeli izpolnjene popisne liste, katere boste priložili k napovedi. Za oddajo napovedi na podlagi teh podatkov morate potem poskrbeti sami.

Zavezanec rezident in nerezident je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

Za več informacij pišite na info@vzajemci.com.

Priporoči članek prijatelju