Zavarovanje odgovornosti – vse bolj iskano tudi med fizičnimi osebami

Zavarovanje odgovornosti – vse bolj iskano tudi med fizičnimi osebami

Ste se že znašli v situaciji, ko je vaš pes med sprehodom zavohal sled in se nenadoma strgal iz sprehajalne vrvice, skočil na cesto in povzročil prometno nesrečo, v kateri na srečo nihče ni bil huje poškodovan, bilo pa je kar precej škode na avtomobilu. Morda se vam je zgodilo, da se je vaš otrok z rolerji zaleti v starejšo gospo, ki se je pri padcu poškodovala, ali pa zaradi neprilagojene hitrosti pri smučanju poškodujete drugega smučarja… Takšne in podobne primere, ki se dogajajo praktično vsa

Samostojno ali v paketu z drugimi zavarovanji

Večina med nami ima sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, redkeje pa zavarujemo odgovornost na podlagi posesti nepremičnin, osebno odgovornost ali odgovornost za škodo, ki jo povzročijo naše domače živali… Samostojno zavarovanje splošne odgovornosti običajno sklepajo za pravne osebe, za fizične osebe pa redkeje, saj so premije takšnega zavarovanja precej visoke. Zato je bolj smiselno, da se splošno zavarovanje odgovornosti priključi k drugim zavarovanjem. Kot pojasnijo na največjih slovenskih zavarovalnicah je omenjeno zavarovanje lahko vključeno v paket zavarovanja za dom.

Kaj krije zavarovanje odgovornosti?

Zavarovanje splošne odgovornosti krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb, tj. telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti, ter škodo na stvareh, tj. uničenje, poškodbo ali izginitev. Z dodatnim dogovorom je zavarovanje mogoče razširiti še na odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake in ki ni nastala niti na osebah niti na stvareh. V okvir splošne odgovornosti sodi pri nas tudi zakonsko obvezno zavarovanje odgovornosti za škode, povzročene okolju, pojasnijo na Zavarovalnici Triglav. Zavarovanje odgovornosti proti ekološkim škodam se lahko sklene kot razširitev zavarovanja splošne odgovornosti. Na Zavarovalnici Maribor še povedo, da so zavarovanja pred odgovornostjo v samih začetki krila le škodo zaradi smrti ali telesnih poškodb, leta 1889 pa je bila v zavarovanje odgovornosti prvič kadarkoli uvedena tudi možnost zavarovati škodo, ki jo zavarovanec povzroči tretjim osebam na njihovih stvareh.

Zavarovanje zasebnika

Zavarovanje pred odgovornostjo zasebnika v osnovi krije odgovornost zavarovanca za škode, ki jih v vsakdanjem življenju povzroči zasebnik, vendar pa ne pri opravljanju obrtne ali kake druge pridobitne dejavnosti pojasnjujejo na zavarovalnici Adriatic Slovenica. Zavarovana je njegova odgovornost kot lastnika, uporabnika ali najemnika stanovanja ali zasebne stanovanjske hiše ter dvorišča in vrta ob hiši. Zavarovanje običajno krije odgovornost za škodo iz posesti in uporabe kolesa brez motorja, (kot športnika rekreativca, amaterja, ne pa tudi profesionalca), zavarovanca kot imetnika orožja v obrambne in tekmovalne namene. Zavarovanje pa krije tudi škode, za katere odgovarja zavarovanec kot imetnik malih hišnih živali (psi, mačke, ptice, ipd.), pri čemer so lahko pri posameznih pasmah podane določene omejitve.

Zavarovanje poklicne odgovornosti

Po podatkih zavarovalnice Maribor med pet najpogostejših poklicev, ki pri njih zavarujejo  poklicno odgovornost, spadajo računovodje, notarji, odvetniki, zdravniki, zavarovalni posredniki/nepremičninski posredniki in projektantska odgovornost (projektanti, nadzorniki in revidenti). Zavarovanje poklicne odgovornosti lahko krije čisto premoženjsko škodo, ki jo zaradi strokovne napake povzroči zavarovanec ali pri njemu zaposlena oseba ali pa škodo na stvareh oziroma osebah, v nekaterih primerih pa tudi oboje. Primeri uveljavljanja pravic iz naslova tovrstnega zavarovanja iz leta v leto naraščajo, skladno z osveščanjem o pomenu tega zavarovanja. V prihodnosti tako na Zavarovalnici Maribor pričakujejo več tovrstnih zavarovanj in tudi – predvsem – dvig zavarovalnih vsot, ter povečanje obsega kritij. Nekatera zavarovanja poklicne odgovornosti so zakonsko predpisana; določena pa prepuščena odločitvam vsakega podjetnika oziroma podjetja.

Premije in zavarovalne vsote

Pri  Adriatic Slovenici povedo, da se pri njih zavarovalne vsote gibljejo med 10.000 in 30.000 evri (odvisno od izbranega paketa kritij) in jo je z doplačilom premije mogoče tudi povišati. Kritje velja na geografskem območju Evrope.  Pri Triglavu osnovna kombinacija zavarovalnih vsot pri splošni odgovornosti  znaša 44.000 EUR za osebe in 13.200 EUR za stvari, je pa možno izbrati tudi druge kombinacije zavarovalnih vsot. V takšnih primerih se obračuna doplačilo ali prizna popust. Zavarovalnica krije odškodnino le do višine zavarovalne vsote, določene v pogodbi. Če je zahtevek višji, mora presežek doplačati zavarovanec. Prav tako mora zavarovanec sam poravnati del škode, ki je dogovorjen kot odbitna franšiza. O samih premijah nismo dobili odgovorov, so pa kot omenjeno uvodoma precej visoke, je pa večina tovrstnih zavarovanj že vključenih k ostalim premoženjskim zavarovanjem.

Trendi kažejo navzgor

Na Zavarovalnici Maribor ocenjujejo, da ima slovenski trg še precej možnosti razvoja tudi na tem področju, zbrana premija za odgovornostna zavarovanja (če odštejejo obvezno avtomobilsko odgovornost) je namreč v letu 2009 pri njih znašala le 51 milijonov evrov. Na trend rasti omenjenih zavarovanj opozarjajo tudi na naši največji zavarovalnici – Triglavu. Da se njihovi zavarovanci vse bolj zavedajo pomembnosti tovrstnih zavarovanj, se kaže tudi na dinamiki zavarovalne premije.

Še nekaj konkretnih primerov

Tovrstna zavarovanja pokažejo svojo vrednost ob nenadnih, nepričakovanih dogodkih, ob katerih se ponavadi niti ne zavedamo, da smo nosilci odgovornosti. Klasičen primer je na primer, če pridemo k nekomu na obisk in se po nesreči usedemo na zofo, kjer so njegova očala. Ker smo ljudje glede tega vedno bolj ozaveščeni, pogosteje pa prihaja tudi do tožb, je zavarovanje splošne odgovornosti dobra rešitev. V primeru povzročene škode, ki jo povzroči ledena sveča, ki pade iz strehe in pri tem poškoduje mimoidočega pešca je treba ugotoviti lastništvo in namembnost objekta. Če se ugotovi, da ima oseba, ki je odgovorna za nastalo škodo, sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti, škodo izplača zavarovalnica, vendar največ do višine zavarovalne vsote.

Kaj pa, če se zgodi, da naši otroci med igranjem z žogo razbijejo sosedovo okno? Pri Triglavu odgovarjajo, da v takšnem primeru zavarovanje odgovornosti  krije tudi odgovornost zavarovančevih otrok, če živijo te osebe z njim v skupnem gospodinjstvu.

Priporoči članek prijatelju