Skriti zakladi proizvajalcev rudarske opreme

Skriti zakladi proizvajalcev rudarske opreme

V obdobju ponovnega razcveta cen surovin in energentov, se mnogi vlagatelji in podjetja že ozirajo za podrocja, ki so poslovno povezana s pridobivanjem surovin in energentov. Tako ni presenetljivo, da je bil energetski sektor v širšemu smislu z 200 milijard USD vrednimi prevzemi in združitvami v letu 2010 na vrhu po vrednosti prevzemov v iztekajocem se letu.

Eno zadnjih odmevnejših prevzemnih najav je sredi novembra objavil Caterpillar, ameriški proizvajalec gradbene opreme, in sicer za ameriškega proizvajalca opreme za rudnike in premogovnike, Bucyrus International, po ceni, ki je predhodni zakljucni tecaj presegla za 32 %.

Trend prevzemov v sektorju se bo verjetno nadaljeval tudi v letu 2011, saj cene energentov in surovin rastejo, najvecja podjetja so polna denarnih sredstev, dolžniški kapital pa ostaja poceni.

Prej navedeni prevzem je samo na prvi pogled draga in presenetljiva povezava. Podjetje Bucyrus namrec vecino svojih prihodkov pridobi s proizvodnjo opreme za rudnike premoga, ki so trenutno ena najbolj rastocih panog na svetu, Caterpillar, pa se bo tako razširil na eno najbolj donosnih podrocij strojegradnje. Kljub veliki izpostavljenosti tovrstnih družb na tako ciklicen sektor velja izpostaviti tudi sorazmerno dobro zašcito pred recesijami. Podjetja kot so Bucyrus imajo namrec v obdobju znižanih kapitalskih izdatkov rudnikov za novo opremo, zagotovljene konstantne prihodke z servisiranjem opreme in prodajo potrebnih rezervnih delov. V rudnikih po vsem svetu je npr. vgrajeno kar za 30 milijard USD Bucyrus-ove opreme, kar je približno ekvivalent njihove desetletne prodaje.

Zelo obetavni izgledi za prodajo nove rudarske opreme

Tudi izgledi za prodajo nove rudarske opreme so zelo obetavni. Samo v Avstraliji, najvecji izvoznici premogove rude na svetu, je namrec v odpiranju oz. izgradnji 12 premogovnikov, za katere bodo potrebovali vec kot za 5 milijard USD rudarske opreme.

Tudi v ZDA in Kitajski, najvecjih proizvajalkah premoga na svetu, rudarske družbe pospešeno vlagajo milijarde USD v izgradnjo novih premogovnikov. Tudi v manjših proizvajalkah, kot sta Indija in Mongolija, so trendi podobni. V prvi je pred nedavnim družba Reliance Power narocila za 400 milijonov USD rudarske opreme, Mongolija pa se vse bolj kaže kot prihodnja pomembna oskrbovalka premoga za sosednjo Kitajsko. Številne najvecje svetovne rudarske družbe, kot npr. Peabody Energy Corp., so tako že prisotne v mongolskih premogovnikih.

Gibanje vrednosti delnic družb Bucyrus International (BUCY US) in Joy Global (JOYG US) v obdobju od 4.12.2009 do 7.12.2010, v EUR (4.12.2009=100)


Vir: Bloombeg

Med pomembnejše proizvajalce rudarske opreme zagotovo spada še družba Joy Global, ki skupaj z Budyrusom pokriva vec kot tri cetrtine trga opreme za rudnike. Njena narocila ob koncu letošnjega tretjega cetrtletja znašajo 1,8 milijard USD, kar je za 20 % vec kot konec leta 2009, kar le kaže, da rudarske družbe ne bodo dovolile prej omenjeni navezi Caterpillar-Budyrus pridobitve vloge naravnega monopolista. Družba Joy Global pa je s prozvodnjo trdno zasidrana tudi v Kitajski, ki je ena najvecjih kupcev rudarske opreme.

Glede na vse navedeno je možna prevzemna tarca za japonske in evropske proizvajalce strojne opreme kot so Komatsu, Hitachi, Liebherr ali Volvo. Ob zelo konzervativnih ocenah prihodnjih dobickov in uporabi istih veckratnikov kot v primeru prevzema Bucyrusa, analitiki vrednost delnice družbe ocenjujejo okoli 90 USD, kar kljub mocni rasti v zadnjemu letu dni (glej grafikon) še vedno predstavlja najmanj 15 % potenialni donos na zakljucni tecaj na 8.12.2010 (78,7 USD).

Priporoči članek prijatelju