Rusija in informacijska tehnologija z najvišjimi donosi

Rusija in informacijska tehnologija z najvišjimi donosi

Med delniškimi skladi so v zadnjem obdobju prevladovali skladi, ki večji del sredstev vlagajo na razvijajoče se trge, predvsem bivše Sovjetske zveze. Skladi, ki velik del sredstev vlagajo v sektor informacijskih tehnologij ali energije in surovin pa so bili najboljši med sektorsko usmerjenimi skladi.

Pregled dogajanja v preteklem tednu

Kitajska pripravljena pomagati območju evra

Kitajska je v četrtek obljubila podporo območju evra pri reševanju dolžniške krize. Kitajsko zunanje minsitrstvo je sporočilo, da bo EU v prihodnje eden glavnih trgov za kitajske devizne investicije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Višja rast ameriškega gospodarstva od pričakovane

Ameriško gospodarstvo je v letošnjem tretjem četrtletju raslo po stopnji 2,6 odstotka, kar je 0,1 odstotka več, kot je znašala zadnja ocena ministrstva za trgovino pretekli mesec, vendar še vedno premalo, da bi vplivalo na znižanje stopnje brezposelnosti, ki znaša 9,8 odstotka.

Japonska pričakuje nižjo rast

Japonska gospodarska rast se utegne po ocenah vlade v prihodnjem letu zaradi manjše zasebne potrošnje ter padca izvoza občutno upočasniti. Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) se utegne v poslovnem letu, ki se začne 1. aprila, povečati le še za 1,5 odstotka, potem ko bo letošnja rast 3,1-odstotna.

Fed podaljšal program za blažitev evropske dolžniške krize

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je podaljšala program za blažitev evropske dolžniške krize, ki bi se sicer moral izteči januarja 2011. Drugim centralnim bankam je dostop do ameriške valute v zameno za njihov denar po dogovorjeni fiksni obrestni meri podaljšala do 1. avgusta 2011.

Pregled delniških vzajemnih skladov

Delniški vzajemni skladi so skladi, ki večino sredstev v upravljanju nalagajo v lastniške vrednostne papirje oziroma delnice.  Stopnja tveganja pri vlaganju v delniške vzajemne sklade je zelo visoka. Minimalna priporočena doba vlaganja pa znaša 7 let.

Dogajanje na svetovnih trgih je vplivalo tudi na gibanje točk vzajemnih skladov. Najbolj uspešen delniški sklad v preteklem tednu je bil Deka Convergence Aktien, ki je pridobil 5,90 odstotka. Na mesečni ravni pa so se najbolj odrezali skladi, ki večji del sredstev vlagajo na razvijajoče se trge, v sektor informacijske tehnologije ali energije (energetika, surovine).

TOP 5 - Delniški skladi

Na mesečni ravni je bil najbolj uspešen vzajemni sklad RCM Russland Aktien (+ 14,07%). Naložbeni cilj Raiffeisen Russland Aktien je dolgoročna rast kapitala ob večjih (kratkoročnih) tveganjih. Sklad vlaga sredstva na kapitalske trge Rusije in v države naslednice Sovjetske zveze. Za primerjalni indeks uporablja MSCI Russia 10/40 (80%), MSCI Russia SmallCap (20%).

Sledi mu ALTA SCI&TECH. Cilj podsklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob relativno višjem tveganju, predvsem iz naslova dobička iz kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend. Večji del sredstev ima naloženih v ZDA (59,60%).

Med prve tri sklade se je uvrstl še en sklad ALTA Skladi. ALTA ENERGY+ sredstva vlaga v delnice podjetij iz sektorja energetike in surovin in materialov. Velik del sredstev ima naloženih na kapitalskih trgih Severne Amerike (ZDA + Kanada), kar 46,70 odstotkov.

Primerjava dveh domačih vzajemcev, ki svoja sredstva vlagata v sektor informacijskih tehnologij

Sektor informacijske tehnologije zajema delnice podjetij, ki so povezani z raziskavami in/ali distribucijo tehnoloških dobrin in storitev. Sektor vsebuje podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo elektronike, programske opreme ali izdelkov, ki so povezani z informacijsko tehnologijo.

Med delniškimi skladi so v zadnjem obdobju prevladovali skladi, ki večji del sredstev vlagajo na razvijajoče se trge, predvsem bivše Sovjetske zveze. Skladi, ki velik del sredstev vlagajo v sektor Informacijskih tehnologij ali Energije in surovin pa so bili najboljši med sektorsko usmerjenimi skladi.

Imate vprašanje?

V primeru dodatnih vprašanj in pojasnil se lahko obrnite na finančnega svetovalca Vzajemcev preko telefona 080 35 08 ali preko elektoronske pošte na info@vzajemci.com.

Oznake: Monitor
Priporoči članek prijatelju