Alternativni viri energije v letu 2035

Alternativni viri energije v letu 2035

V začetku novembra je izšlo novo poročilo Mednarodne energetske agencije »World Energy Outlook 2010«, v katerem so opisane napovedi glede energetskega trga med letoma 2008 in 2035.

V tem obdobju pričakujejo, da bo svetovno povpraševanje po energiji zraslo za 36 odstotkov oziroma 1,2 odstotka na leto. V zadnjih 27 letih je bila povprečna letna rast dva odstotka. Do leta 2035 se pričakuje, da bo brez elektrike še vedno 1,2 milijarde ljudi oziroma 15 odstotkov prebivalstva.

Ključno dogajanje v svetovnem gospodarstvu in politiki

Prihodnost energetskega trga je močno odvisna od dogajanja v svetovnem gospodarstvu in odločitev politike pri spodbujanju razvoja novih tehnologij. Primerna podpora politike bo še bolj pomembna za prihodnjo rast alternativnih virov energije. Subvencije naj bi se jim do leta 2035 povečale za 3,5-krat (uporabljene stalne cene iz leta 2009) in bodo dosegle 0,17 odstotka svetovnega BDP. Čeprav lahko povečanje dojemamo kot negativno, je treba imeti pred očmi tudi subvencije, ki jih dobivajo že razvita fosilna goriva. V letu 2009 so bile njihove subvencije 5,5-krat večje od subvencij alternativnih virov energije. Med letoma 2008 in 2009 so se subvencije fosilnim gorivom znižale za 44 odstotkov. Če se bo politična volja zniževanja subvencij fosilnim gorivom nadaljevala, bo to pozitivno pripomoglo k učinkovitejši potrošnji fosilnih goriv, manjšemu onesnaženju in povečani konkurenčnosti in uporabi alternativnih virov energije.

Poročilo IEA pričakuje potrojitev povpraševanja po alternativnih virih energije med letoma 2008 in 2035. Čeprav bodo leta 2035 glavni delež še vedno zasedala fosilna goriva, bo delež alternativnih virov v svetovnem povpraševanju po energiji zrasel s sedem odstotkov v letu 2008 na 14 odstotkov v letu 2035. V istem obdobju bo njihov delež v proizvodnji elektrike zrasel z 19 na 32 odstotkov.

Azija s Kitajsko na čelu  bo igrala ključno vlogo

Azija s Kitajsko na čelu bo igrala glavno vlogo pri oblikovanju svetovne energetske prihodnosti. Kljub temu, da je Kitajska po potrošeni energiji na prebivalca daleč za ZDA, jo je v letu 2009 že prehitela v celotni porabi energije. Do leta 2035 bo predstavljala 36 odstotkov rasti povpraševanja po energiji. Graf prikazuje prirast k povpraševanju po energiji v obdobju med letoma 2008 in 2035 po virih energije in delih sveta. Vidimo, da bo prirast alternativnih virov največja v OECD državah, medtem ko bo v teh državah prirast nafte in premoga negativen. Kljub nadaljnji rasti fosilnih goriv na Kitajskem, bo zaradi ogromnega kitajskega energetskega trga zasedla vodilno mesto na področju »zelenih« tehnologij.Vir: World Energy Outlook 2010.

V ponedeljek se je začela konferenca o podnebnih spremembah COP16 v mehiškem Cancunu, ki bo trajala do 10. decembra. Velikih pričakovanj glede uspešnega pravno zavezujočega dogovora o okoljskih ciljih na žalost ni. Zanimivo bo videti, kakšen bo končni rezultat zasedanja.

Priporoči članek prijatelju