Dobrodošli na Vzpon.si!

Dobrodošli na Vzpon.si!

Vzpon.si postavlja nove standarde pri združevanju naložbene strokovnosti in novinarskih standardov. Objektivno podajanje informacij smatramo za enega ključnih pogojev za sprejemanje naložbenih odločitev.

Dosedanji novičarski sistem se z novimi portali z Vzajemcev seli na Vzpon.si, ki je samostojen novičarski medij in bo omogočal dolgoročen razvoj in nadgradnjo uredniških vsebin o investiranju, borzah, vzajemnih skladih, osebnih financah in življenjskem stilu. Obe spletni strani bosta vsebinsko povezani, pri čemer bodo Vzajemci.com predstavljali statistični portal namenjen vlaganju, medtem ko se bo večina vsebin nahajala na spletni strani Vzpon.si. Razlog za Vzpon se skriva v dejstvu, da je novičarski sistem Vzajemcev prerasel okvirje portala Vzajemci.com. Tako so novi Vzajemci zasnovani na način, da bodo na tam objavljeni le članki na temo vzajemcev in le redki članki z ostalih področij.

Objektivno podajanje informacij je ključno pri sprejemanju naložbenih odločitev

Kakovosten novinarski diskurz je, v času kot sedanji, izjemnega pomena. Resničnost je medijski konstrukt, neposreden odraz novinarskega poročanja o svetu. Vsega dogajanja v svetu seveda nismo sposobni doživeti prvoosebno, prek svojih čutil, zato smo se prisiljeni zanašati na medijsko konstruiranje podobe sveta, v katerem živimo. Verjetno ni veliko področij, kjer bi imeli množični mediji tako pomembno vlogo, kot je to pri sprejemanju naložbenih odločitev. V moderni zgodovini kapitalskih trgov in množičnih medijev še nobenega obdobja mediji niso zaznamovali in soustvarjali tako močno, kot zadnje, počasi iztekajoče se finančne krize.

Naložbena strokovnost in novinarski standardi

Vlagatelji in tudi splošna javnost prejemajo dnevne informacije o gibanjih trgov od množičnih, specializiranih in nišnih medijev, naj gre za televizijo, radio, tiskane medije ali svetovni splet. Glavne težave izkrivljanja realne podobe so, predvsem na manjših medijskih trgih, kot je slovenski, odsotnost finančno izobraženih novinarjev, zaton raziskovalnega novinarstva in tabloidizacija medijev.  Novinarji čedalje manj iščejo kredibilne vire informacij, pač pa se vse bolj zanašajo na informacijske subvencije PR-služb in na spletu dostopne, a zato težje preverljive podatke. To pa na srečo ne velja za vse medije, saj največje medijske in časopisne hiše še vedno gojijo novinarski diskurz v svoji prvotni formi. Ekipa uredništva spletnih strani Vzajemci in Vzpon razpolaga z veliko količino dnevnih informacij s trgov, tedenskih pregledov, mesečnih poročil, komentarjev neodvisnih strokovnjakov in mnogih analiz družb za upravljanje in borznih hiš.

Zato je primarni cilj Vzpona filtriranje velikega obsega dnevnih informacij ter izbire, priprave in objave člankov, za katere uredništvo presodi da zadoščajo zadostnim strokovnim in novinarskim standardom.

Medij na vaši strani

Več kot tri četrtine* potrošnikov meni, da je medijsko poročanje o finančni krizi zaradi potenciranja težav trgov povečalo strah v javnosti. Poleg tega so mediji zatajili v vlogi čuvaja javnosti, saj niso pravočasno začeli opozarjati na pasti pretiranega zadolževanja, razvoja nerazumljivih izvedenih finančnih instrumentov in drugega. Mediji so v času finančne krize vse preveč poudarjali dnevno dinamiko dogajanj, premalo pa tisto, kar ves čas ostaja nespremenjeno: vlaganje na kapitalske trge naj bo dolgoročen in premišljen proces. Ravno to pa predstavlja dolgoletno mantro Vzajemcev: Imejte diverzificiran portfelj, ne izpostavljajte se previsokem tveganju, držite se zastavljene naložbene strategije in ne podlegajte čustvom dnevnih nihanj.

* Izsledki javnomnenjske raziskave Zogby International 2009 za IFC

Priporoči članek prijatelju