Helske - Možnost sodelovanja pri razvoju prihodnosti

Helske - Možnost sodelovanja pri razvoju prihodnosti

Če se je v prejšnjem tisočletju veliko pozornosti namenjalo porabi energije, smo v to tisočletje vstopili s ciljem varčevanja in boljše izrabe energije. Kot smo tudi že omenjali, je segment, ki bo predstavljal t.i. megatrend v prihodnjih desetletjih, skrb za starostnike. Oba sektorja se posvečata kvaliteti življenja in tista podjetja, ki se bodo najbolj uspešno lotila teh izzivov, bodo na koncu zmagovalci.

"Sponzorirana vsebina"

Če se je v prejšnjem tisočletju veliko pozornosti namenjalo porabi energije, smo v to tisočletje vstopili s ciljem varčevanja in boljše izrabe energije. Kot smo tudi že omenjali, je segment, ki bo predstavljal t.i. megatrend v prihodnjih desetletjih - skrb za starostnike. Oba sektorja se posvečata kvaliteti življenja in tista podjetja, ki se bodo najbolj uspešno lotila teh izzivov, bodo na koncu zmagovalci.

Ker je tudi povpraševanje naših bralcev po tovrstnih produktih v preteklih letih močno poraslo, smo raziskali trg in bi vam radi predstavili eno izmed boljših podjetij, ki uspešno sodeluje v obeh ključnih delih trga. Ključni kriteriji analize so bili varnost, donosnost in pričakovana stabilnost poslovanja. Vsekakor je Helske podjetje, ki se osredotoča na kvaliteto življenja in ekološko stabilnost s pravo mero socialnega čuta.

Predstavitev Helske Group

Helske Energy Save

Helske Energy Save je mednarodno podjetje, ki ima proizvodnjo in razvoj na Slovaškem, krovno podjetje pa ima sedež na Irskem. Podjetje razvija unikatne trajnostne rešitve na področju gradbenega materiala, ki tako prihrani energijo, kot tudi izboljša kvaliteto bivanja. Vsekakor priporočamo, da si več o samih produktih ogledate na uradnem spletnem mestu ponudnika. Nedvomno pa velja izpostaviti dva nova produkta. Aerogel premaz je dokaj nova rešitev v gradbeništvu. Aerogel je bil prvotno razvit za izolacijo vesoljskih oblačil in kot medij za shrambo plina, velja pa za najlažji kadarkoli umetno ustvarjen material. V glavnem je sestavljen iz zraka in velja ob zelo nizki prevodnosti toplote za najlažji trdni material. Podjetje je razvilo tudi izolacijske plošče za izolacijo hiš, ki kot edine na svetu vsebujejo Aerogel in pri debelini le 15 milimetrov nudijo toplotno in zvočno izolacijo, so vodoodporne in istočasno tudi negorljive. Gre za trenutno edino in s tem tudi najboljšo "vse v enem" rešitev na svetu.

Helske People Care

Kot smo že pisali, bo v 21. stoletju stanje v svetu krojilo staranje prebivalstva. Helske People Care se osredotoča na izgradnjo in upravljanje visoko kvalitetnih naselij za starejše. Osredotočajo se na ustvarjanje idealnega okolja, ki zajema udobje, sodobno arhitekturo in skrb, ki jo lahko nudijo najboljši zdravstveni strokovnjaki. Podjetje že operira v Nemčiji, več pa si vsekakor sami na uradnem spletnem mestu.

Prihodnje povpraševanje po namestitvah se da izračunati tudi dolgoročno zelo natančno in brez večjih odstopanj na podlagi napovedanih demografskih gibanj staranja prebivalstva. Tako se lahko ponudba zelo natančno prilagodi povpraševanju, kar izdatno zmanjša tveganje naložb. Nikjer pa na vprašanje staranja prebivalstva niso bolj pripravljeni kot v najbogatejši članici EU, Nemčija se namreč pogosto navaja kot "benchmark" ustrezno urejenega področja oskrbe starejših. Nemčija je sprejela ustavni zakon, ki vlado do leta 2050 zavezuje k izplačilu nadomestila za mobilnost v višini med 1.100 in 1.930 evri vsakemu upokojencu, ki se odloči za namestitev v domu starejših. Če k temu dodamo podatek Zveznega statističnega urada Nemčije, da povprečna pokojnina v Nemčiji znaša okoli 2.500 evrov na mesec in da je lastniških nepremičnin v Nemčiji le dobra polovica, postane jasno, zakaj je Nemčija ustrezen trg za obsežne naložbe tako zasebnih kot institucionalnih vlagateljev.

Celotno časovnico že operativnih enot in za prihodnja leta načrtovanih enot si lahko ogledate v priloženi datoteki (PDF). 

Možnosti za investitorje

Podjetje je v celoti zasebno in se tako tudi financira, pri tem pa ponuja tudi vlagateljem možnost za sodelovanje. Gre za izdajo klasičnih obveznic z vnaprej znano fiksno obrestno mero in dobo trajanja. Sredstva, zbrana z izdajo obveznic, so namenjena financiranju izgradnje mreže domov za ostarele v Nemčiji. Gre tako rekoč za investicijo v nemško gospodarstvo v segment trga, ki ima zagotovljen tako prihodnji denarni tok (državno financiranje), kot tudi povpraševanje in stranke, ki jih predstavljajo nemški upokojenci. Torej je poskrbljeno za varnost, donosnost in nenazadnje tudi za stabilnost prihodnjega poslovanja ponudnika projekta.

Več informacij o možnosti sodelovanja je dostopnih na uradnem spletnem mestu ponudnika.

Priporoči članek prijatelju