Izpostavljenost slovenskih vlagateljev delnicam znova nadpovprečna

Izpostavljenost slovenskih vlagateljev delnicam znova nadpovprečna

Slovenske družbe za upravljanje so lahko izjemno zadovoljne z letom 2019, saj so vlagatelji v vzajemce vplačali za več kot 82,5 milijonov evrov sredstev, kot so jih izplačali.

Največji kos pogače, skoraj 50 odstotkov, naj bi pripadal družbi NLB Skladi. To je izjemen rezultat, če ga primerjamo z letom prej, ko so domači upravljavci skupno beležili 9,3 milijonov evrov neto izplačil. 

Iz dostopne statistike bi lahko sklepali, da je precejšen del vplačil posledica prelivanja sredstev iz bančnih računov

Iz dostopne statistike bi lahko sklepali, da je precejšen del vplačil posledica prelivanja sredstev iz bančnih računov v druge naložbe v želji po višjih donosih. Zato je na mestu tudi pregled, v katere tipe skladov je priteklo največ svežih sredstev.

Kriza pustila posledice

Kot kaže, je zadnja finančna kriza pustila posledice med slovenskimi vlagatelji, ki znova vstopajo na trg. Istočasno pa se vlagatelji, ki so že investirani v skladih, iz krize niso veliko naučili. Spomnimo: pred krizo je povprečna izpostavljenost vlagateljev delniškim naložbam znašala 77 odstotkov, kar je tudi vplivalo na to, da so slovenski vlagatelji v primerjavi s tistimi na razvitih trgih bolj občutili krizo. Iz trenutnih podatkov bi lahko potegnili dvoje: 1. vlagatelji so v letu 2019 na trgu vstopali predvsem v mešane ter obvezniške sklade in 2. delež lastniških vrednostnih papirjev je dosegel 76 odstotkov vseh investiranih sredstev v vzajemcih.

 V delniške sklade je bilo v letu 2019 za 239 tisoč evrov neto vplačil. Mešani skladi so zabeležili za dobrih 38 milijonov evrov več vplačil kot izplačil. Obvezniški skladi so privabili za 53,5 milijonov evrov več sredstev, kot so beležili izplačil. Denarni skladi pa so leto zaključili z 9,5 milijona neto izplačil. 

Visoko tveganje spremljajo tudi visoki padci, ne samo donosi

Drži, da so vlagatelji po trenutni strukturi deležni večjega dela rasti, kot če bi imeli uravnotežene portfelje. Vendar bo enkrat prišlo do obrata trenda in v kolikor portfelj ne bo ustrezno sestavljen, bodo slovenski vlagatelji zopet med tistimi, ki bodo izgubili največ. Zapisano naj velja kot opozorilo, saj se po izjemnem obdobju rasti ponavlja že viden scenarij.

Kot sem že večkrat dejal, Vzajemci želimo preprečiti ponovitev scenarija izpred 12 let in zato vam ponujamo strokovno pomoč. V 19 letih obstoja smo pomagali že več kot 20 tisoč vlagateljem. Pozivam vse, ki se samostojno podajate na trg, da nas kontaktirate. Nenazadnje lahko kontaktirate tudi znanca, ki ima dovolj znanja in mu zaupate; ključno je, da izbor naložb sestavite profesionalno in bo dolgoročni uspeh s tem zagotovljen. V kolikor želite našo strokovno pomoč, Vzajemci pri celotnem procesu nastopamo kot vaš asistent. Nihče si ne želi ponovitve leta 2008, zato vas pozivam, da se naročite na posvet.

Vsi vlagatelji, ki se bodo naročili na posvet do 15. februarja, bodo prejeli tudi zadnje aktualne smernice, ki jih pripravljajo člani Naložbenega odbora in so nepogrešljiv pripomoček naših strank pri samostojnem nastopu na trgu.

Prispevek izraža stališče avtorja in ne predstavlja naložbenega priporočila. V primeru dodatnih vprašanj pišite na miha.todurov@vzajemci.com.

Oznake: Gospodarstvo
Priporoči članek prijatelju