Intervju: Infond Alfa je lahko temelj portfelja vsakega varčevalca

Intervju: Infond Alfa je lahko temelj portfelja vsakega varčevalca

Sogovornik je Aleš Grbić, upravljavec Infond Alfa, mešani podsklad, in drugi najboljši upravljavec v Sloveniji po izboru, ki ga organizira revija Moje finance.

Infond Alfa je mešani uravnoteženi globalni podsklad z mešano strukturo delniških in obvezniških naložb. Idealen podsklad za vsakogar, ki se ne želi obremenjevati s stanjem na kapitalskih trgih. 

Pri tovrstnih skladih pride do izraza predvsem dejstvo, da ne nihajo tako kot delniški, med tem ko so donosi tradicionalno višji od obvezniških. V zadnjem času, ko smo na trgih znova priča višjim nihanjem, se za vlagatelje, ki zagovarjajo strategijo kupi in drži, zdi, da so mešani skladi idealna rešitev. 

O mnenju glede smotrnosti naložbe smo povprašali upravljavca sklada Aleša Grbiča, ki je odgovoren za vedno ažurno strukturo naložb. Kako investira, kakšne deleže posameznih naložb ima in kaj pričakuje v prihodnje, si lahko preberete spodaj.

Preberite tudi: Izpostavljeni sklad: Infond Alfa

Aleš Grbič, upravljavec Infond Alfa mešani podsklad. Foto: Boštjan Lah.

Pozdravljeni! Lahko predstavite kako poteka upravljanje vzajemnega sklada Infond Alfa? Kako poteka izbira naložb? Katerim kriterijem morajo te ustrezati?

Pri upravljanju sklada sledimo filozofiji izbora delnic podjetij z izrazitimi konkurenčni prednostmi. Večino portfelja sestavljajo tovrstna podjetja. V preteklosti so podjetja z izrazitimi konkurenčnimi prednostmi dosegala presežni donos glede na podjetja z manj izrazitimi konkurenčnimi prednostmi. Takšna podjetja precej lažje zvišujejo svoj tržni delež ter iz tega ponovno večajo svojo dobičkonosnost. Omenjena podjetja so običajno nizko zadolžena in izplačujejo relativno visoke dividende.

Kakšno razmerje med delnicami in obveznicami zasledujete? Se to spreminja tudi glede na aktualne trende? 

Ciljna struktura razmerja med delnicami in obveznicami je 60:40. Ta struktura se ne spreminja glede na aktualne trende. 

Kako se je struktura portfelja spremenila v zadnjem letu? So kakšne naložbe odpadle? Zakaj? 

Struktura sklada se v zadnjem letu ni spremenila. Še vedno imamo višjo utež sektorja informacijske tehnologije, pri drugih sektorjih smo nevtralni. Za prodajo naložb se odločamo takrat, ko niso več uvrščene na seznam naložbenih priporočil.

Načrtujete v kratkem še kakšne spremembe strukture portfelja?

V kratkem ne načrtujemo sprememb strukture portfelja. V dobrih in slabih časih bomo sledili strukturi 60:40.

Bi lahko sklad za povprečnega vlagatelja nadomestil celoten portfelj ali vsaj velik del le tega?

Infond Alfa je vzajemni sklad, ki je temelj portfelja vsakega dolgoročnega varčevalca.  Primeren je za dolgoročne vlagatelje, ki imajo nižji odnos do tveganja ter  z eno samo naložbo zelo enostavno in učinkovito razpršijo svoja sredstva. Varčevalcem omogoča izpostavljenost tako do delnic kot obveznic v razmerju 60:40. Drugi ključen dejavnik je široka razpršitev po vseh delniških sektorjih in obvezniških segmentih (državne in podjetniške obveznice). Razpršitev naložb je pomembna, saj tako ena ali dve naložbi ne bosta imeli pomembnega vpliva na sklad.

Prednost varčevanja v mešanih skladih je prišla do izraza v letu 2008, ko so svetovni delniški trgi upadli tudi za več kot 50 %. Mešani skladi so v tem obdobju upadli za približno polovico manj od delniških. Razlog je bila ravno njihova mešana struktura portfelja, porazdeljena med delnice in obveznice.

Hvala! 

V primeru vprašanj pišite na miha.todurov@vzajemci.com.

Priporoči članek prijatelju